Värdefulla utbyten på Fremias nätverksträffar

Fremias nätverksträffar är ett forum för medlemmar som arbetar med personlig assistans. Under nätverksträffarna lyfts aktuella frågor som påverkar verksamheten på kort- och lång sikt och medlemmarna utbyter erfarenheter med varandra men även aktuella frågor som bevakas av Fremias rådgivare inom personlig assistans. Här berättar Anders Persson, vd på Sydassistans och ansvarig för nätverksträffarna inom ekonomi mer om vilket utbyte du som medlem kan ha genom att delta.

Anders Persson. Foto: Sydassistans.

Vad har du för bakgrund och koppling till Fremia?

– Jag halkade in i assistansen som nyutbildad ekonom för snart 20 år sedan. Ganska fort breddades min vardag till att mer och mer hantera övergripande personalfrågor, vilket har lett till att jag från 2005 har haft löpande kontakt med dåvarande KFO och rådgivarna inom främst personlig assistans. När branschkommittén för området personlig assistans sjösattes var jag med och har själv haft stort utbyte av mina branschkollegor därigenom. Det utbytet ledde i sin tur till att jag vill vara med och underlätta byggandet av olika nätverk bland medlemsföretagen, därför engagerade jag mig i arbetsgruppen, förklarar Anders Persson.

Kan du berätta lite mer om vad ni gör under nätverksträffarna?

– Vi utbyter erfarenheter inom respektive nätverksområde. Det finns deltagare som nyss har börjat jobba inom assistansen och det finns deltagare som varit med klart längre än jag själv, det är en intressant blandning av människor och kompetens. Jag själv är främst med på nätverksträffar för ekonomipersonal. Vi brukar också ha med någon rådgivare från Fremia om vi kommer in på ämnen som vi vill ha snabba svar på. Det är viktigt att tänka på att nätverken är diskussionsforum, inte rådgivande organ med absoluta sanningar.

Vad är din roll under en nätverksträff?

– Jag modererar nätverksträffar för ekonomipersonal, tillsammans med Cia Lyrot från Blå Assistans. Dock är ofta fler personer från arbetsgruppen för nätverk med och det är ju inte så konstigt eftersom vi ser hur givande det brukar vara. Inför träffarna tar jag emot och sammanställer frågor och diskussionsområden från deltagarna. Det är alltså deltagarna själva som styr innehållet.

Kan du lyfta något intressant exempel som har kommit upp under en träff?

– Det finns en hel del att välja bland, kontakten med Försäkringskassan är självskriven, men en återkommande punkt har också varit de olika verksamhetssystem som finns på marknaden. De påverkar personalens vardag i stor utsträckning och spelar även roll för administrativ effektivitet, ju mer vi vet om olika system desto bättre kravställare blir vi gentemot leverantörerna för att få bästa möjliga tjänst i slutändan.

Vad gör man om man är intresserad av att delta på nätverksträffarna?

– Man anmäler sig! Det kostar inte mer än den egna tiden, vilket kan vara ett nog så högt pris ibland, men ger både idéer och möjliga kontakter. Man behöver inte heller vara med vid alla tillfällen om man inte vill. Varje tillfälle sker anmälan enligt principen ”först-till-kvarn”.

– Och du, tänk igenom så att du har en frågeställning eller fundering av något slag att lämna till träffens moderator i förväg, då har du redan nästan garanterat dig själv att träffen kommer att ge dig något, avslutar Anders.