Vill du bidra till forskning om arbetshälsa inom personlig assistans?

Ett nytt forskningsprojekt om personlig assistans har nyligen startat vid Karolinska institutet. Har du erfarenhet av att stötta en assistent på väg tillbaka i arbete efter en sjukskrivning kan du bidra till resultatet och på sikt till fler lyckade rehabiliteringar.

Forskningsstudien som pågår fram till 2026 undersöker assistenters återgång i arbete efter sjukskrivning utifrån den personliga assistansen unika förutsättningar och villkor.

Både arbetstagarens och arbetsgivarens perspektiv ska lyftas genom intervjuer med personliga assistenter som varit sjukskrivna och kommit tillbaka till arbetet och med chefer som stöttat den anställda under återgången och tagit del av deras erfarenheter. Målet med studien är att lyfta vilka hinder och vilka aspekter som underlättat till återgången i arbetet. Förhoppningen är också att genom uppföljande intervjuer fånga upp vilka strategier och lärdomar som fungerat över tid.

Bidra med dina erfarenheter

Om du är chef och har erfarenhet av att vara ansvarig för att stötta en assistent tillbaka efter sjukskrivning är du välkommen att anmäla ditt intresse till studien:

➜ Ja, vad kul, jag bidrar gärna med mina erfarenheter här 

Hjälp oss att tipsa fler

Känner du till en personlig assistent som varit sjukskriven och kommit tillbaka till jobbet får du gärna tipsa om motsvarande sida för assistenter: https://nyheter.ki.se/deltagare-till-intervjustudie-sokes-ar-du-personlig-assistent-och-har-varit-sjukskriven-pga-psykisk

Ampa stöder projektet

Forskningsprojektet följs och stöds av Ampa (Arbetsmiljönämnden för personlig assistans Ampa), som är den centrala partsgemensamma arbetsmiljöorganisationen för verksamheter inom personlig assistans som är anslutna till Fremia. I Ampa ingår representanter för Fremia och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal).