Ny mall för anställningsavtal inom personlig assistans

Nu blir det enklare att göra rätt när du ska fylla i anställningsavtalet vid nyanställning eller vid förändringar i villkoren i en befintlig anställning. Mallen för anställningsavtal har uppdaterats och en ny mall finns för anställning per arbetad timme.

Lars-Sture Johansson, rådgivare på Fremia, berättar om den nya mallen.

 

En vanlig fråga är hur anställningsavtalet ska fyllas i för att det ska bli rätt. Frågan är befogad eftersom ett felaktigt anställningsavtal kan leda till arbetsrättsliga tvister med skadestånd som följd.

Det är framför allt anställningsformen anställd per arbetad timme som har skapat förvirring när avtalsmallen ska fyllas i. Därför har den anställningsformen fått en egen mall, AN07a, som enbart ska användas vid anställning per arbetad timme.

Mallen AN07 ska fortfarande användas vid anställningar som avser de övriga anställningsformerna tillsvidareanställning, provanställning, vikariat och anställning för viss tid så länge uppdraget. Mallen har uppdaterats och du behöver ladda ned den nya versionen inför en anställning.

Våra blanketter och mallar är en medlemsförmån. För att se dem måste du vara inloggad.

Relaterat innehåll