Regeringen måste höja assistansersättningen

Under många års tid har uppräkningen av assistansersättningen varit lägre än de avtalade löneökningarna. Det är inte hållbart. Fremia med samarbetspartners har skrivit till regeringen för att få till en rejäl höjning av ersättningen inför 2024.

Tillsammans med Intresseföreningen för Assistansberättigade, Riksföreningen JAG, SKR, Sobona och Vårdföretagarna uppmanar Fremia regeringen att höja schablonbeloppet för 2024 och skapa en långsiktigt hållbar finansieringsmodell för den personliga assistansen.

Brevet skickades till finansminister Elisabeth Svantesson och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje 21 juni 2023.