Synliggör idéburen sektor i SKR:s nationella brukarundersökning

Den 13 april öppnar SKR anmälan till två olika nationella brukarundersökningar, dels på funktionshinderområdet, dels inom konsulentstödda familjehem/stödboenden/HVB för unga. Själva undersökningen genomförs under september och oktober. Genom att delta synliggör ni den idéburna sektorn. Vi på Fremia uppmuntrar våra berörda medlemmar att delta.

Den nationella brukarundersökningen ger er möjlighet att följa upp vad brukarna tycker om verksamheten. Till skillnad från om ni genomför egna brukarundersökningar kan ni genom att delta i den här undersökningen också jämföra era resultat med andra verksamheter, i både kommunal och privat regi. Resultaten är därmed bra underlag i ert eget förbättringsarbete. Resultaten kan också vara till nytta i era kontakter med kommunerna som beställare och avtalspartner.

När många av våra medlemmar deltar i de nationella brukarundersökningarna skapas också aggregerade data om den brukarupplevda kvaliteten hos idéburna aktörer och andra fristående, värderingsstyrda verksamheter i välfärden. Det är viktiga fakta i påverkansarbetet för att stärka den idéburna sektorn och mångfalden inom vård och omsorg.

Brukarundersökningen inom funktionshinderområdet riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boenden, boendestöd, daglig verksamhet/sysselsättning samt personlig assistans enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialförsäkringsbalken (SFB). Undersökningen fokuserar på utförandet av verksamheterna/insatserna.

Nedan finns länkad information om undersökningarna från SKR, som vi hjälper till att sprida eftersom vi hoppas att många verksamheter vill delta. Där framgår hur undersökningen går till och vad det kostar att delta.

Observera också att en del kommuner anmäler även de fristående verksamheter som bedriver verksamhet på deras uppdrag. Men det är som sagt bara en del kommuner som gör det. Så kolla gärna med er avtalsansvariga i kommunen innan ni anmäler er, så att det inte blir dubbelt.

Fremia arrangerar webbinarium

22 maj arrangerar ett webbinarium med information om brukarundersökningarna. 

Karin Liljeblad

Titel
Branschexpert välfärd
Telefonnummer
08-702 54 92
E-postadress

Henrik Petrén

Titel
Branschorganisationen Fremia Personlig Assistans
Telefonnummer
08-702 54 07
E-postadress

Relaterad information

Här finns mer information om SKR:s nationella brukarundersökningar.