Rättsutredning om myndighetsbeslut som exekutionstitel

Juris doktor Gustav Lindkvist har granskat konsekvenser av en aktuell proposition

Denna vecka inleder riksdagens civilutskott behandling av en proposition som föreslår att myndighetsbeslut ska utgöra exekutionstitel.

Fremia och Vårdföretagarna har bett juris doktor Gustav Lindkvist att göra en rättsutredning av hur förslaget skulle påverka återkravsbeslut inom personlig assistans. Du kan läsa promemorian här.