Stort genomslag för debattartikel om assistansersättningen

Kampanjen Rimliga villkor kräver att ersättningen till personlig assistans höjs rejält

Under sommaren 2023 fortsatte Fremia, tillsammans med de tio övriga organisationer som står bakom kampanjen Rimliga villkor, att lyfta behovet av en kraftigt höjd statlig ersättning för personlig assistans.

I en debattartikel som hittills har publicerats mer än 40 gånger i tidningar över hela Sverige påminns regeringen om hur viktigt det är att skapa rimliga villkor för den personliga assistansen, inför den kommande höstbudgeten. Artikeln har bland annat publicerats i Barometern och undertecknas av representanter från alla 11 organisationer som ingår i kampanjen Rimliga villkor.

Den 15 juni 2023 träffade representanter för kampanjen socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och överlämnade en namninsamling med 6 724 underskrifter för rimliga villkor inom personlig assistans.

– Efter ett decennium av succesiv urholkning av assistansersättningen är läget nu akut. Våra medlemmar förtjänar rimliga villkor för att kunna ge personlig assistans med kvalitet. Och det förtjänar också alla personliga assistenter och assistansberättigade. Det finns en stark förväntan på att regeringen, som inte kan ha missat budskapet, nu ser till att återställa assistansersättningen till en vettig nivå i budgeten för 2024, säger Henrik Petrén som är branschansvarig för personlig assistans på Fremia.