Domen om ”SLUV:en” inom personlig assistans har kommit

Den 31 maj meddelade Arbetsdomstolen, AD, dom i målet där Kommunal har stämt Fremia angående anställningsformen ”för viss tid så länge uppdraget varar” inom personlig assistans. Arbetsdomstolen dömde till Fremias fördel.

I korthet innebär domen att den kollektivavtalade anställningsformen, enligt Arbetsdomstolen, inte står i strid med gällande lagstiftning i LAS. Domen finns nu publicerad på Arbetsdomstolen.se.

– Vi har tagit del av domen och vi har satt i gång vårt arbete att analysera vad den betyder för branschen och för våra medlemmar inom personlig assistans. I nuläget kan vi bara konstatera att Arbetsdomstolen höll med Fremia och det är vi naturligtvis glada för. Samtidigt är det viktigt att påpeka att Fremia tror på den svenska modellen och vi menar att frågan borde ha hanterats inom ramen för de ordinarie kollektivavtalsförhandlingarna. Vilket är vad som nu kommer att ske när förhandlingarna sätter igång till hösten, säger Jasmina Helander, biträdande förhandlingschef på Fremia.

Så snart Fremias experter har analyserat domen kommer vi att gå ut med en mer utförlig medlemsinformation.

– Våra medlemmar är seriösa arbetsgivare som tar yrket på stort allvar. Eftersom vi värnar vårt avtal vill vi gärna påminna alla våra medlemmar om vår guide till hur eventuella avslut av anställningar ska gå till, säger Jasmina Helander. 

Uppdaterad
för 22 dagar sen