Fremias kritik mot proposition uppmärksammas

Förslaget bereds just nu i civilutskottet

Sedan regeringen presenterade sin proposition om att myndighetsbeslut om återkrav ska utgöra exekutionstitel har Fremia i flera kanaler påtalat negativa konsekvenser för rättssäkerheten om propositionen skulle antas av riksdagen.

Syftet med regeringens proposition uppges vara att effekti­visera verk­ställig­heten av förvalt­nings­myndig­heters beslut om åter­krav och annan betal­nings­skyldighet. Den kritik Fremia har framfört handlar om att effektivitetsvinsterna riskerar att ske på bekostnad av oacceptabla förluster av rättssäkerhet. Särskilt gäller detta i fråga om återkrav av assistansersättning, något som har ökat kraftigt de senaste åren på grunder som av assistansbranschen upplevs som oerhört rättsosäkra.

Tillsammans med Vårdföretagarna har Fremia bett juris doktor Gustav Lindkvist att belysa rättsläget när det gäller återkrav från Försäkringskassan i relation till lagförslaget. Resultatet är en mycket kritisk promemoria som har sänts till samtliga ledamöter i riksdagens civilutskott inför utskottsbehandlingen.

Gustav Lindkvists rättsutredning är också utgångspunkten för en debattartikel i Altinget som undertecknas av Fremias vd Petter Skogar tillsammans med Vårdföretagarnas förbundsdirektör Antje Dedering.

Sveriges radios Ekot uppmärksammar idag frågan i ett längre inslag. Där kommenteras rättssäkerhetsproblemen av Henrik Petrén, branschansvarig för personlig assistans på Fremia, tillsammans med Tom Aspengren på LO-TCO Rättskydd och Sebastian Wejedal, som forskar i processrätt vid Göteborgs Universitet.

I Heja Olika finns en utförlig artikel som bland annat beskriver hur en assistansberättigad person fick ett obefogat återkrav på nästan 10 miljoner kronor ogiltigförklarat i tingsrätten, något som inte skulle ha varit möjligt med den lagändring som nu föreslås. Istället hade konsekvensen sannolikt blivit livslång skuldsättning för den enskilde.

Även Assistanskoll har uppmärksammat riksdagsbehandlingen i två intervjuartiklar med Gustav Lindkvist respektive Henrik Petrén.

Civilutskottets behandling av propositionen inleddes idag och pågår fram till den 16 juni då betänkandet ska justeras.