Kommuner nekar assistansersättning på grund av arbetstidsdirektivet

De senaste veckorna har Fremia fått signaler om att vissa kommuner nekar utbetalning av ekonomiskt stöd för personlig assistans med hänvisning till att arbetstiden inte är förenlig med EU:s arbetstidsdirektiv.

Nekandet av utbetalning har skett, trots att assistansen har utförts i enlighet med Fremias kollektivavtal. Fremia ser allvarligt på kommunernas agerande och arbetar intensivt med att få klarhet i frågan, och få till en förändring.

Tills vidare gäller följande: Om ni har förlagt arbetstid i enlighet med Fremias kollektivavtal och ändå blir nekade utbetalning av ekonomiskt stöd för personlig assistans bör ni överklaga beslutet och kontakta Fremia.