Ny guide för systematiskt arbetsmiljöarbete inom personlig assistans

5 steg för en god arbetsmiljö.

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor underlättar i ditt arbetsmiljöansvar. Som stöd i det har en partsgemensam guide tagits fram som du kan luta dig mot. Med hjälp av den kan du i fem enkla steg planera, leda och kontrollera verksamheten.