Uppdatering om processen i Arbetsdomstolen angående personlig assistans

Onsdag 18 januari höll Arbetsdomstolen muntlig förberedelse i målet där Kommunal har stämt Fremia angående giltigheten av anställningsformen ”så länge uppdraget varar” inom personlig assistans.

Tid för huvudförhandling bestämdes till den 14 april. Dom meddelas normalt omkring sex veckor efter huvudförhandling. Det betyder att målet förväntas vara avgjort i god tid innan avtalsrörelsen.