Stora utmaningar inom personlig assistans

– Henrik Petrén summerar 2023 för Fremias påverkansarbete inom Bransch personlig assistans

Henrik Petrén:

"Ersättningsfrågan är en ödesfråga för hela assistansbranschen och framför allt för alla assistansberättigade"

Precis som vanligt har det hänt en hel del inom den personliga assistansen under 2023. Henrik Petrén sammanfattar några viktiga händelser under året och blickar framåt mot 2024, när den personliga assistansen fyller 30 år.

Fremiadagar

Fremiadagarna för Fremias medlemmar inom personlig assistans genomfördes den 22–23 mars på Courtyard by Marriott i Stockholm. I programmet medverkade Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg, advokat Jessica Gustavsson, Inspektionen för vård och omsorg, Lars Lööw som presenterade huvudmannaskapsutredningen samt Fremias förhandlare och branschansvarige. Konferensen fick genomgående positiva omdömen från deltagarna och vi fortsätter förstås med detta uppskattade koncept. Håll utkik efter inbjudan till 2024 års Fremiadagar den 14–15 mars i Stockholm som går ut inom kort.

Huvudmannaskapsutredningen

Under våren var den så kallade huvudmannaskapsutredningen ute på remiss. I den föreslås att staten ska ta över ansvaret som ensam huvudman för den personliga assistansen, i stället för som idag ett delat huvudmannaskap mellan kommunerna och staten. I Fremias yttrande tillstyrkte vi utredningens huvudförslag om ett statligt huvudmannaskap för den personliga assistansen. Vi tror att det är rätt väg att gå för att skapa långsiktig trygghet för såväl assistansberättigade som anordnare av personlig assistans. Men samtidigt är inte ett statligt huvudmannaskap tillräckligt för att lösa alla de problem som vi idag ser i behovsutredningar, beslut, administration och finansiering av personlig assistans. Betydligt mer måste göras.

Viktig seger i arbetsdomstolen

Den 31 maj meddelade Arbetsdomstolen dom i målet där Kommunal hade stämt Fremia och ifrågasatt giltigheten av anställningsformen ”för viss tid så länge uppdraget varar” inom personlig assistans. Arbetsdomstolen dömde till Fremias fördel på alla punkter. Domen innebär att den kollektivavtalade anställningsformen inte står i strid med gällande lagstiftning i LAS och därmed även fortsatt är giltig.

Rimliga villkor

Under hela året har vi fortsatt arbeta med kampanjen Rimliga villkor som initierades av Fremia sommaren 2022 och sedan dess har bedrivits i samarbete med tio organisationer som företräder assistansberättigade. Under första halvan av 2023 skrevs två lokalt anpassade debattartiklar som fick närmare hundra publiceringar i regionala tidningar över hela Sverige.

Den 15 juni överlämnades en namninsamling i samband med uppvaktning av socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. 6 724 personer hade då skrivit under för en stärkt assistansersättning.

Under sensommaren intensifierades kampanjen inför regeringens budgetproposition den 20 september. I augusti uppvaktades Regeringskansliet med flygbladsutdelning i samband med regeringens veckomöten varje torsdag. Under andra halvan av augusti genomfördes också en mailaktion riktad till finansdepartementet och socialdepartementet som fick stort genomslag, fler än 1 300 enskilda personer skickade mail med krav på en kraftig höjning av assistansersättningen. Den 11 september publicerades en debattartikel på SvD Brännpunkt, undertecknad av samtliga organisationer i kampanjen. Och på finansministerns traditionsenliga budgetpromenad den 20 september syntes kampanjen med plaka, vilket gav bra synlighet för kampanjens budskap i flera medier bland annat TV4 Nyheterna, Rapport, Aktuellt och flera tidningar.

Regeringens budget med en uppräkning av assistansersättningen med 2,5 procent för 2024 blev en besvikelse trots att höjningen är större än de senaste åren. Med tanke på att kostnadsökningarna för personalkostnader ökar med totalt 7,4 procent under 2023 och 2024 innebär det ett oerhört tufft läge för assistansanordnarna. Efter att höstbudgeten presenterades den 20 september har kampanjen tagit en liten andningspaus för att under början av 2024 växla upp igen. Ersättningsfrågan är en ödesfråga för hela assistansbranschen och framför allt för alla assistansberättigade.

Ministermöten och dialog med Försäkringskassan

Fremia har under året haft ett flertal möten med socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. Det har handlat om återkrav mot assistansanordnare, ersättningsfrågan och samtal om regeringens planer på en utredning för att bekämpa välfärdsbrottslighet riktad mot assistansersättningen.

Tre dialogmöten med Försäkringskassan har också hållits under året. I dessa möten diskuteras gemensamma frågor som återkrav, behovsbedömningar och omprövningar på grund av väsentligt förändrade förhållanden.

Lansering av Antikorruptionsskolan

I samarbete med SKR, Vårdföretagarna och Institutet mot mutor har vi tagit fram en kostnadsfri digital utbildning om risker med mutor och korruption. Den riktar sig till anställda inom vård, omsorg och personlig assistans. Den 29 november lanserades utbildningen vid ett seminarium och finns nu tillgänglig för alla att använda på webbplatsen www.antikorruptionsskolan.se.

Frågan om arbetstid

Under året har frågan om arbetstidens förläggning seglat upp som en stor fråga med anledning av SKR:s avtal med Kommunal och Vårdförbundet som träffades efter kritik från EU om att nuvarande tillämpning i deras kollektivavtal inte är förenligt med EU:s arbetstidsdirektiv. Avtalet, som trädde i kraft den 1 oktober, har väckt starka reaktioner och protester från assistansberättigade men framför allt från personliga assistenter och andra yrkesgrupper som berörs. Även om Fremia ännu inte är i skarpt läge avseende detta arbetar vi aktivt med frågan för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för våra medlemmar.

Debattartiklar och annan medial närvaro

Utöver de debattartiklar som har skrivits inom kampanjen Rimliga villkor har Fremia även debatterat i Dagens Samhälle 17 april angående den otillräckliga finansieringen av fristående aktörer inom vård och omsorg i förhållande till avtalsrörelsens märke. Under hösten publicerades även en debattartikel av Fremias förhandlingschef Jesper Neuhaus på SvD Brännpunkt angående svårigheterna för vår sektor att följa märket när offentlig finansiering inte hänger med.

I januari medverkade Fremia i nyhetsinslag i TV4 Nyheterna om svårigheter att rekrytera personliga assistenter, även här med koppling till urholkningen av assistansersättningen.

I samband med processen i Arbetsdomstolen medverkade Fremia även i radio och tidningar med kommentarer till vad frågan handlade om och dess betydelse.

Inför 2024

Det råder ingen tvekan om att vi står inför mycket stora utmaningar inom den personliga assistansen. Det handlar förstås om ersättningsfrågan där det nu är hög tid för en indexering av assistansersättningen, det vill säga att den kopplas till ett index som garanterar att den värdesäkras i förhållande till kostnadsökningar. Detta är ett krav vi kommer att driva bland annat genom kampanjen Rimliga villkor.

Andra frågor som väntas få stor uppmärksamhet under det kommande året är regeringens beredning av huvudmannaskapsutredningen, åtgärder för att bekämpa välfärdsbrottslighet som kan komma att påverka den personliga assistansen samt frågan om arbetstidens förläggning.

Under 2024 fyller den personliga assistansen 30 år. Låt oss hoppas att det kan innebära en nystart för arbetet med att förbättra reformen, i stället för en ständig kamp för dess överlevnad.

Fremia kommer under alla omständigheter att göra vad vi kan för att säkra bäst tänkbara förutsättningar för våra medlemmar inom personlig assistans.