Snart huvudförhandling i Arbetsdomstolen angående ”SLUV:en”

Kommunal har stämt Fremia angående giltigheten av anställningsformen ”så länge uppdraget varar”, den så kallade ”SLUV:en” inom personlig assistans. 14 april hålls huvudförhandling i Arbetsdomstolen.

Under huvudförhandlingen framför båda sidor sina ståndpunkter och datum för dom meddelas. Dom kommer normalt sex veckor efter huvudförhandlingen. Det betyder att målet, som har stor betydelse för branschen, förväntas vara avgjort i god tid innan avtalsrörelsen.

– Vi håller våra medlemmar inom personlig assistans uppdaterade kontinuerligt. När vi vet datum för dom kommer vi att planera in en eller flera avtalskonferenser för att svara på alla frågor kring domslutet. Vi kommer även att gå ut med skriftlig information när vi vet hur domslutet ser ut, säger biträdande förhandlingschef Jasmina Helander.