Skyddad yrkestitel för undersköterska – förbered er verksamhet

Yrkesbevis krävs för visstidsanställda från 1 juli 2023.

I sommar sker en stor förändring som påverkar i stort sett alla våra medlemmar som driver vård och omsorg. Då införs den skyddade yrkestiteln undersköterska. Här kan du läsa om hur du kan förbereda dig, din verksamhet och dina medarbetare inför det.

Från 1 juli i år införs en skyddad yrkestitel för undersköterskor. Det innebär att det krävs ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska från och med det datumet. För att få yrkesbeviset krävs att den sökande har en utbildning med inriktning mot vård- och omsorg på gymnasiet, eller Komvux. Medarbetaren kan också ha fått motsvarande kompetens på något annat sätt.

Tillsvidareanställda, visstidsanställda och fast omsorgskontakt

För den som är tillsvidareanställd gäller övergångsregler i tio år. Tillsvidareanställda medarbetare kan därmed fortsätta använda titeln undersköterska till 30 juni 2033, utan att söka beviset. Visstidsanställda kan däremot inte kalla sig undersköterska efter 1 juli 2023 utan bevis från Socialstyrelsen om yrkestiteln. Läs gärna mer om hur du kan hantera anställningen av visstidsanställda medarbetare i FAQ:n nedan.

Den 1 juli träder dessutom en lagregel i kraft som innebär att endast den som har den skyddade yrkestiteln undersköterska får vara fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

Förbered er verksamhet

Vi rekommenderar dig som är medlem och som driver verksamhet inom vård och omsorg att noga läsa på och förbereda din verksamhet och dina medarbetare inför den kommande förändringen. Den kommer att beröra många i personalen. Socialstyrelsen har en informationssida som ger dig överblick och svar på de vanligaste frågorna.

Vi rekommenderar dig att kartlägga kompetensen bland de berörda medarbetarna och se hur den kan användas på bästa sätt. Några kan behöva komplettera sin utbildning och/eller validera sin kompetens. I äldreomsorgen kan den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet användas för att finansiera de här insatserna. Pengarna slussas via kommunerna.

Håll ögonen på visstidsanställningar

Det är viktigt att ta med visstidsanställda i planeringen, eftersom de inte kan kalla sig undersköterskor efter halvårsskiftet 2023 utan beviset från Socialstyrelsen. För tillsvidareanställda medarbetare är det inte samma brådska att söka den skyddade yrkestiteln, eftersom det finns övergångsregler för dem.

Tänk också på att sommarbemanningen kan påverkas, när titeln undersköterska inte kan användas som tidigare år.

➜  Socialstyrelsens tips och råd till arbetsgivare.

Information till medarbetare

Den skyddade yrkestiteln för undersköterska påverkar stora grupper anställda i vården och omsorgen. Vi bedömer att det finns ett stort behov av informationsspridning till medarbetare om den skyddade yrkestiteln och vad den innebär för var och en.

Socialstyrelsens informationssida ger överblick. Myndigheten har tagit fram ett informationsblad och en affisch med information om den skyddade yrkestiteln som kan användas på arbetsplatsen. Socialstyrelsen har också tagit fram en powerpointpresentation, med tillhörande talarmanus, som kan användas för att informera om den skyddade yrkestiteln vid arbetsplatsträffar (APT). Den tar bland annat upp vad ett bevis om skyddad yrkestitel innebär, vad som krävs för att få beviset och hur man kan förbereda sig.

Att ansöka om beviset

Ansökan om beviset för den skyddade yrkestiteln görs elektroniskt på Socialstyrelsens webbplats, men kan göras tidigast 1 juli 2023. Regeringen har bestämt att avgiften för att ansöka om beviset om skyddad yrkestitel ska vara 320 kronor. 

Dina medarbetare kan förbereda sig inför ansökningen genom att i god tid innan leta reda på sina betyg och intyg. De kan, som sagt, också behöva komplettera sin utbildning och/eller validera sin kompetens för att nå kompetenskraven.

Det finns en regel om att den sökande kan ha fått motsvarande kompetens som vård-och omsorgsprogrammet, eller äldre vård- och omsorgsutbildning på annat sätt. Så om en medarbetare inte har betyg fullt ut kan de, tillsammans med arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg och andra meriter, ändå vara tillräckliga för att få ett bevis om skyddad yrkestitel. Socialstyrelsen kommer att göra en bedömning och titta på varje ansökan individuellt. 

Om Socialstyrelsens föreskrifter

Socialstyrelsens föreskrifter, som innehåller reglerna för den skyddade yrkestiteln, har publicerats. Det är inga förändringar i de slutliga föreskrifterna, jämfört med det förslag som Socialstyrelsen skickade ut på remiss i början av året (och som vi i Fremia då lämnade synpunkter på tillsammans med Famna). Vi har därför från Fremias sida inte gjort några förändringar i våra råd till dig som arbetsgivare i hur du kan förbereda din verksamhet och dina medarbetare.

➜  Socialstyrelsens föreskrifter

Bra att känna till är att en pusselbit fortfarande saknas och det är regelverket för medarbetare som har utländsk utbildning. Socialstyrelsen har inte fattat beslut om uppdaterade föreskrifter för utlandsutbildade än. När de är klara berättar vi vad som kommer att gälla.

Fremia fortsätter att göra vad vi kan för att regelverket om den skyddade yrkestiteln undersköterska och dess praktiska hantering ska funka så bra som möjligt för dig som arbetsgivare, eftersom det påverkar förutsättningarna att bemanna verksamheterna med rätt kompetens. Vi håller dig uppdaterad och fortsätter att stödja dig som är berörd medlem inför att undersköterska blir en skyddad yrkestitel. Det är en förändring som får stor påverkan för arbetsgivare, medarbetare och kompetensförsörjningen inom vård och omsorg.

Se en sammanfattande film

Fem minuter om den skyddade yrkestiteln och vad den innebär för dig som arbetsgivare, dina medarbetare och din verksamhet. 

Se filmen som sammanfattar det du ska tänka på inför att den skyddade yrkestiteln införs. 

Medverkande: Karin Liljeblad, branschexpert inom idéburen välfärd, och Per Gradén, rådgivare och förhandlare inom hälsa, vård och övrig omsorg. 

  

FAQ

Här har vi samlat de frågor som vi ofta får angående införandet av den skyddade yrkestiteln undersköterska och svaren på dem. FAQ:n uppdateras i takt med att nya frågor kommer in.

Informationsmaterial för dig