Skyddad yrkestitel för undersköterska – förbered er verksamhet

Yrkesbevis krävs för visstidsanställda från den 1 juli 2023

I sommar sker en stor förändring som påverkar i stort sett alla våra medlemmar som driver vård och omsorg. Då införs den skyddade yrkestiteln undersköterska. Fremia rekommenderar alla berörda medlemmar att förbereda er och era medarbetare, om ni inte redan har gjort det.

Från 1 juli i år införs en skyddad yrkestitel för undersköterskor. Det innebär att det krävs ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska från och med det datumet. För att få yrkesbeviset krävs att den sökande har en utbildning med inriktning mot vård- och omsorg på gymnasiet, eller Komvux. Medarbetaren kan också ha fått motsvarande kompetens på något annat sätt.

Övergångsregler för tillsvidareanställda

För den som är tillsvidareanställd gäller övergångsregler i tio år. Tillsvidareanställda medarbetare kan därmed fortsätta använda titeln undersköterska till 30 juni 2033, utan att söka beviset. Visstidsanställda kan däremot inte kalla sig undersköterska efter 1 juli 2023 utan bevis från Socialstyrelsen om yrkestiteln.

Den 1 juli träder dessutom en lagregel i kraft som innebär att endast den som har den skyddade yrkestiteln undersköterska får vara fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

Vi väntar på Socialstyrelsens föreskrifter som innehåller de närmare reglerna. Sannolikt publiceras de inte förrän senare under våren. Vi på Fremia gör vad vi kan för att regelverken ska bli så bra som möjligt, eftersom de påverkar förutsättningarna att bemanna verksamheterna med rätt kompetens. Vi har bland annat lämnat remissvar och skrivit debattinlägg i ämnet.

Förbered er verksamhet

Vi rekommenderar medlemmar som driver verksamhet inom vård och omsorg att noga läsa på vad som gäller och förbereda er verksamhet och era anställda inför den kommande förändringen. Den kommer att beröra många av era medarbetare. Socialstyrelsen har en informationssida som ger överblick och svar på de vanligaste frågorna.

Vi rekommenderar er att kartlägga kompetensen bland era berörda medarbetare och se hur ni kan använda den på bästa sätt. Anställda kan behöva komplettera sin utbildning och/eller validera sin kompetens. I äldreomsorgen kan den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet användas för att finansiera sådana insatser. Dessa pengar slussas via kommunerna.

Det är viktigt att ta med visstidsanställda i planeringen, eftersom de inte kan kalla sig undersköterskor efter halvårsskiftet 2023 utan beviset från Socialstyrelsen. För tillsvidareanställda medarbetare är det inte samma brådska att söka yrkestiteln, eftersom det finns övergångsregler för dem. Tänk också på att sommarbemanningen kan påverkas, när titeln undersköterska inte kan användas som tidigare år. Socialstyrelsen ger fler tips och råd till arbetsgivare här.

Information till medarbetare

Den skyddade yrkestiteln för undersköterska påverkar stora grupper anställda i vården och omsorgen. Vi bedömer att det finns ett stort behov av informationsspridning till medarbetare om den skyddade yrkestiteln och vad den innebär för var och en. Socialstyrelsens informationssida ger överblick. Myndigheten har också tagit fram ett informationsblad och en affisch med information om den skyddade yrkestiteln som kan användas på arbetsplatsen.

Ansök elektroniskt

Ansökan om beviset för den skyddade yrkestiteln görs elektroniskt på Socialstyrelsens webbplats, men kan dessvärre inte göras förrän tidigast 1 juli 2023. Däremot är det bra om medarbetare kan förbereda sig genom att i god tid innan leta reda på sina betyg och intyg. Anställda kan, som sagt, också behöva komplettera sin utbildning och/eller validera sin kompetens för att nå kompetenskraven.

I det kommande regelverket kommer det att finnas en regel om att den sökande kan ha fått motsvarande kompetens som vård-och omsorgsprogrammet, eller äldre vård- och omsorgsutbildning, på annat sätt. Socialstyrelsens kommande föreskrifter kommer att ge mer svar om det.

Fremia kommer att fortsätta intressebevaka regelverket om skyddad yrkestitel och dess praktiska hantering. Vi kommer också fortlöpande informera berörda medlemmar för att stödja er inför att undersköterska blir en skyddad yrkestitel. Det är en förändring som får stor påverkan för arbetsgivare, medarbetare och kompetensförsörjningen inom vård och omsorg.