Nytt dialogforum med Försäkringskassan om personlig assistans

I slutet av maj träffade Fremia Försäkringskassan i vårens sista dialogforum om personlig assistans. På agendan stod bland annat assistansanordnares skyldigheter.

Dialogforumen med Försäkringskassan arrangeras regelbundet i syfte att främja just dialog mellan myndigheten och assistansanordnare/assistansberättigade. I mötet deltog även SKR, Vårdföretagarna, Intressegruppen för Assistansberättigade, Riksföreningen JAG och STIL.

Från oss som representerar assistansanordnare och assistansberättigade presenterades vår syn på vilka skyldigheter en anordnare har, vilken information en anordnare bör ha om den assistansberättigade och hur detta påverkar den enskildes integritet och självbestämmande.

– Frågor kring anmälan av ”väsentligt ändrade förhållanden” och återkrav som riktas mot assistansanordnare i egenskap av mottagare av assistansersättning har varit högaktuella de senaste åren. För Fremia är det en prioriterad fråga att skapa bättre ordning och rättssäkerhet för såväl anordnare som assistansberättigade. Att öka den ömsesidiga förståelsen kring dessa frågor tillsammans med Försäkringskassan är en viktig del i det arbetet, säger Henrik Petrén, ansvarig för bransch personliga assistans hos Fremia.

Arbete för tydligare ansökan

Försäkringskassan redogjorde också för ett pågående arbete med att öka tydligheten kring ansökan och redovisning av förhöjt timbelopp, förbättrad information till egna arbetsgivare om bland annat redovisning av sjuklönekostnader samt hur man ser på frågan om ansvar för utförd assistans under tid ett indragningsbeslut är inhiberat. Den sistnämnda frågan ska vi återkomma till i möten framöver.

– Det gjordes en gemensam utvärdering av samverkansformen och samtliga deltagare var överens om att dialogen har varit positiv, att vi ska fortsätta och utveckla den, säger Henrik Petrén.

Nästa möte hålls i slutet av september.