Nominera till branschkommittén Fremia Personlig Assistans

Skicka in dina förslag senast den 12 januari 2024

Det är dags att nominera ledamöter till Fremias branschkommitté inom personlig assistans. Bidra med dina förslag på kandidater till ett uppdrag med betydelse för den personliga assistansens framtid.

Nominera dina kandidater till Fremias branschkommitté inom personlig assistans och hjälp oss att fortsätta verka för att stärka en utsatt bransch.

Skicka dina förslag på ledamöter till kommitténs valberedning: nomineringpa@fremia.se. Nominera senast den 12 januari 2024.

Om branschkommittén

Fremia Personlig Assistans verkar för att förbättra möjligheterna att bedriva assistansverksamhet. Branschkommittén arbetar för att utveckla kvaliteten för både brukare och assistenter, med avstamp i assistansreformens ursprungliga intentioner. I samband med förhandlingar om kollektivavtal har kommittén även rollen som rådgivande organ.

Kommittén sammanträder fyra till fem gånger/år. Ledamöterna deltar även vid branschdagarna, som vanligtvis hålls en till två gånger/år.

Kommitténs ledamöter har insikt i branschen och relevant kunskap som kan driva frågorna för en långsiktig utveckling inom den personliga assistansen.

Carina Ekblad Wendel, rådgivare och förhandlare på Fremia samt företrädare för valberedningen.

Kriterier för nominering

Ledamöter i branschkommittén ska utgöras av personer med verksamhetsansvar, eller annan för kommittén viktig kompetens. Det ska finnas god kunskap inom anordning av personlig assistans och ledamöterna ska vara beredda att ta sitt uppdrag på stort allvar.

Du kan nominera kandidater till ordinarie ledamöter och suppleanter. Även de som ställer upp för omval måste nomineras för att bli valbara.

Val av ledamöter

Den 6 mars 2024 utses de nya ledamöterna i branschkommittén av Fremias styrelse. Mandatperioden är två år. Vid fyllnadsval löper mandatperioden ut samtidigt som övriga ledamöters period.

Valberedningen och dess arbete

Valberedningen består av:

Carina Ekblad Wendel, rådgivare och förhandlare på Fremia, Cia Lyrot och Sophie Karlsson, IfA.

I valberedningens arbete med att välja kandidater kommer man att ta hänsyn till följande inom kommittén:

  • Spridning i verksamhetsstorlek
  • Spridning bland associationsformer
  • Geografisk spridning
  • Kön

Branschkommittén idag

Det här är kommitteéns nuvarande ledamöter:

Ordinarie ledamöter inför omval Vald t. o. m.
Cecilia Blanck, Brukarkooperativet JAG (ordförande) Mars 2024
Jonas Urkedal, Tindra Personlig Assistans Mars 2024
Katarina Bergwall, STIL Mars 2024
Kristina Wetterstrand, FMF Assistans Mars 2024
Mira Jonsson, A-assistans Mars 2024

 

Ordinarie ledamöter, ej omval                                  Vald t. o. m.
Anders Persson, Sydassistans Mars 2025
Hanna Kauppi, NÄRA Mars 2025
Karin Boskovic, Konsensus Assistans Mars 2025
Vakant Mars 2025

 

Suppleanter inför omval                                           Vald t. o. m.
Jessica Molin, Assistans i Balans Mars 2024
Lilly Key, SMIL Mars 2024
Vakant Mars 2024

 

Suppleanter, ej omval                                               Vald t. o. m.
Tina Lyrot, Blå Assistans Mars 2025
Vakant Mars 2025