”Våga samverka och se inte varandra som konkurrenter”

Intervju med Mira Jonsson, mentor och vd på A-Assistans och Erik Hagberg, adept och vd för Bambi ekonomisk förening

Fremias mentorsprogram för bransch personlig assistans bygger i hög grad på ett coachande arbetssätt. Här berättar Mira Jonsson, mentor och vd på A-Assistans samt Erik Hagberg, adept och vd för Bambi ekonomisk förening om vilket utbyte de har av varandra genom mentorsprogrammet i sina roller.

Mira Jonsson är vd på A-Assistans, ett privat företag som har anordnat personlig assistans sedan 1994. Hon har varit engagerad i Fremias branschkommittés arbete för personlig assistans sedan start.

Mira berättar hur mentorsprogrammet startade:

− Allt började med nätverksträffarna på Fremia och mentorsprogrammet uppkom genom ett förslag från Cia Lyrot på Blå assistans. Jag fick frågan om jag ville bli hennes mentor och för mig är Cia en idol, som har varit verksam inom personlig assistans sedan länge. Där och då tänkte jag, ”Vad kan jag bidra med? Du är ju bäst!” Men jag beslutade mig för att tacka ja och läste på om vad som förväntades av mig i min roll. Jag insåg ganska snabbt att rollen som mentor, skulle vara givande för både mig och min adept genom stöd och frågor som gör att jag tänker utifrån ett större perspektiv, säger Mira.

Mira Jonsson, mentor och vd på A-Assistans. Foto: Privat.

I Miras roll som mentor har det varit viktigt att ha en strukturerad plan för hur ofta träffarna ska ske, men även vad som ska diskuteras vid varje tillfälle.

− För mig var det viktigt att sätta en plan för inför varje möte för att förhindra att fastna i vardagliga samtal, det har underlättat för mig att kunna vara coachande i min roll och ställa rätt frågor. Jag och Erik har även skrivit ett tystnadspliktsavtal för att vi ska kunna få ut så mycket erfarenhet av varandra som möjligt men även kunna vara bekväma med att våra samtal stannar mellan oss, förklarar Mira.

Värdefullt samarbete

Erik Hagberg är adept och är anställd som vd för Bambi ekonomisk förening. Kooperativet har utvecklats till ett modernt företag som administrerar personlig assistans, avlösar och ledsagarservice samt även daglig verksamhet och ett korttidsboende. För Erik har det varit en trygghet i arbetet att ha Mira som mentor.

Det som har varit värdefullt för mig genom mentorsprogrammet och att ha Mira som mentor har varit att kunna bolla frågor med någon i samma roll och bransch. Allt ifrån praktiska frågor kring verksamhetsorganisering, ledarskap och perspektiv på organisering. Bara det att jag har någon som ifrågasätter mitt tankesätt är otroligt utvecklande i min roll som vd, säger Erik.

Erik Hagberg, adept och vd för Bambi ekonomisk förening. Foto: Privat.

Ovärderligt erfarenhetsutbyte

Både Mira och Erik är överens om att man inte bör vänta med att engagera sig i mentorsprogrammet:

− Att engagera sig ger otroligt mycket tillbaka. Jag lär mig mycket genom att själv lära ut mina kunskaper. Det viktigaste i mentorsrollen är att ha en bra struktur för möten och att vara förberedd. Den lathund som Fremia har tagit fram är ett bra stöd, säger Mira.

Som adept lyfter Erik fram att det är viktigt att vara transparent från start och även att reflektera kring vad man är bra på och vilka delar som man vill utveckla.

− Värdesätt möjligheten att ha en mentor och se till att vara förberedd med frågor som du vill ha svar på eller diskutera. Mentorsprogrammet är ett jättebra stöd för att stärka sig som arbetsgivare och verksamheter emellan och därmed förutsättningarna att vara en attraktiv och kvalitativ utförare. Mitt bästa tips är att våga samverka och att inte se varandra som konkurrenter utan i stället utgå ifrån individens behov och den centrala funktion som utförare inom personlig assistans har i samhället, avslutar Erik.

Vill du veta mer?

Fremia samordnar matchning mellan mentor och adept och hjälper till med vägledning för att maximera båda parters mervärde av ett återkommande erfarenhets- och kunskaps-utbyte. Vill du veta mer, eller anmäla dig som mentor eller adept, är du välkommen att kontakta Anna Senna, föreningskoordinator utbildning och bransch personlig assistans.

Uppdaterad
den 25 mars, 2022