31 maj kommer domen om ”SLUV:en” i Arbetsdomstolen

Sven Rosqvist, chefsjurist

"Märkligt att Kommunal väljer att attackera sitt eget kollektivavtal" 

Den 14 april höll Arbetsdomstolen huvudförhandling i målet där Kommunal har stämt Fremia angående anställningsformen ”för viss tid så länge uppdraget varar” inom personlig assistans. Dom beräknas meddelas 31 maj. Fremia arrangerar avtalskonferenser efter att domen meddelats, där vi informerar om domens eventuella konsekvenser.

– Huvudförhandlingen gick som förväntat, parterna har i god anda presenterat sina respektive argument för domstolen, säger Sven Rosqvist, chefsjurist på Fremia.

Märkligt av Kommunal

Kommunal menar att anställningsformen ”för viss tid så länge uppdraget varar” som finns i Fremias kollektivavtal för personlig assistans inte är förenlig med lagen om anställningsskydd och EU:s visstidsdirektiv. Fremia anser å sin sida att anställningsformen – som har funnits sedan det första kollektivavtalet inom personlig assistans träffades 1994 – inte är förknippad med någon brist som ska medföra att den underkänns.

– Det är faktiskt väldigt märkligt att Kommunal väljer att attackera ett kollektivavtal som de själva har tecknat. Det hade varit mer förenligt med den svenska modellen att hantera frågan inom ramen för årets ordinarie avtalsrörelse, påpekar Sven Rosqvist.

– Målet i sig gäller en av våra medlemmar, men ingen konflikt föreligger på arbetsplatsen. Det är alltså ett mål av principiell karaktär. Om anställningsformen som sådan skulle underkännas av Arbetsdomstolen, skulle det medföra genomgripande förändringar i kollektivavtalen och i hur branschen organiseras. Men det återstår att se om, och i så fall hur, domen kommer att påverka personlig assistans som bransch. Nu får vi hålla oss till tåls och se vad AD kommer fram till, säger Sven Rosqvist.

Avtalskonferenser efter dom meddelats

Arbetsdomstolen meddelar dom onsdag 31 maj 2023, med reservation för att de kan komma att begära förhandsavgörande från EU, efter yrkande från Kommunal.

Vi kommer att gå ut med skriftlig medlemsinformation i samband med att domen meddelas. Domen beräknas publiceras på Arbetsdomstolen kl. 11.00 onsdag 31 maj. Håll utkik!

Uppdaterad
för 2 månader sen