Skyddad yrkestitel undersköterska – det här behöver du veta

Sommaren 2023 infördes den skyddade yrkestiteln undersköterska. Eftersom det finns övergångsregler i tio år så finns det en del som du som arbetsgivare behöver ha koll på när det gäller dina medarbetare och din verksamhet. Här kan du läsa mer om det.

Den 1 juli 2023 i år infördes en skyddad yrkestitel för undersköterskor. Det innebär att det sedan dess krävs ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. För att få yrkesbeviset krävs att den sökande har en utbildning med inriktning mot vård- och omsorg från gymnasiet, eller Komvux. Medarbetaren kan också ha fått motsvarande kompetens på något annat sätt.

Den 1 juli 2023 trädde dessutom en lagregel i kraft som innebär att endast den som har den skyddade yrkestiteln undersköterska får vara fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

➜ Läs mer om det i Socialstyrelsens kunskapsguide.

Vem kan anställas som undersköterska?

Du kan dels anställa den som har bevis från Socialstyrelsen om den skyddade yrkestiteln, dels alla dem som omfattas av de tioåriga övergångsreglerna.

För den som var tillsvidareanställd som undersköterska när lagreglerna trädde i kraft gäller övergångsregler i tio år. Tillsvidareanställda medarbetare kan därmed fortsätta använda titeln undersköterska till 30 juni 2033, utan att söka beviset.

Även den som byter arbetsplats, arbetsgivare eller anställningsform, men var tillsvidareanställd som undersköterska någon annanstans den 30 juni 2023, kan fortsätta att använda titeln undersköterska.

Vi rekommenderar dig som arbetsgivare att begära att en ny medarbetare som ska arbeta som undersköterska, men inte har yrkesbeviset från Socialstyrelsen, lämnar skriftligt intyg från sin dåvarande arbetsgivare som styrker att hen hade en tillsvidareanställning den 1 juli 2023.

Varken bevis eller intyg?

Den som varken har bevis från Socialstyrelsen om den skyddade yrkestiteln, eller kan styrka att hen var tillsvidareanställd hos annan arbetsgivare som undersköterska den 1 juli 2023, får inte anställas som undersköterska. Det är däremot inget som hindrar att medarbetaren arbetar i vård och omsorg, så länge det sker med en titel som inte kan förväxlas med titeln undersköterska.

Medarbetare som använder den skyddade yrkestiteln utan beviset från Socialstyrelsen kan straffas med böter.

Ovanstående kan vara särskilt viktigt att påminna sig om inför sommarbemanningen och andra perioder när du har behov av att visstidsanställa personal. 

Tips för din verksamhet

Vi rekommenderar dig som driver verksamhet inom vård och omsorg att löpande ha koll på och planera för hur lagreglerna om skyddad yrkestitel undersköterska påverkar verksamheten. Det är en förändring som berör många i personalen under lång tid framöver och som påverkar er kompetensförsörjning. 

  • Socialstyrelsen har en särskild informationssida för dig som arbetsgivare som ger överblick.
  • Kartlägg kompetensen bland de berörda medarbetarna och se hur den kan användas på bästa sätt i organisationen. Följ gärna löpande vilka av era medarbetare som har beviset om skyddad yrkestitel.
  • Uppmuntra era anställda undersköterskor, som inte sökt den skyddade yrkestiteln än, att göra det. Hos Socialstyrelsen finns en informationssida för alla berörda som ger svar på de flesta frågor om hur man ansöker och vad som krävs för att få beviset. Det är dock ingen brådska, eftersom övergångsreglerna gäller till 2033. 

Det är viktigt att ha koll på vad som står i ert avtal med kommunen/regionen när det gäller kompetenskrav. En del kommuner ställer till exempel krav på viss andel undersköterskor.

Ska du visstidsanställa personal, t ex inför sommaren, behöver du anpassa dina rekryteringar efter den skyddade yrkestiteln. Du kan använda andra titlar än undersköterska, till exempel vårdbiträdestiteln, inom omsorgen och motsvarade relevanta titlar i sjukvården. Titeln får inte gå att förväxla med titeln undersköterska. 

Nyttja Äldreomsorgslyftet

Behöver några medarbetare komplettera sin utbildning och/eller validera sin kompetens för att kunna få beviset? Eller har ni anställda med annan titel som har intresse av att höja sin kompetens och bli undersköterskor? 

I äldreomsorgen kan den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet användas för att finansiera de här insatserna. Pengarna slussas via kommunerna. 

FAQ

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren kring den skyddade yrkestiteln undersköterska.