Fremia deltar i hearing om vinster i skolan

Fremia ingår i referensgruppen för utredningen om vinst i skolan. I augusti deltar rådgivarna på skolområdet och några medlemmar i en hearing med utredaren.

Referensgruppen som Fremia är en del av ska bistå med kunskapsstöd till regeringens utredning om vinst i skolan. Gruppens arbete pågår under hela 2024 och medlemmar har möjlighet att följa och kommentera arbetet under tiden.

I augusti deltar rådgivarna på skolområdet tillsammans med några av Fremias medlemmar i en hearing med utredaren.

– Har du som är medlem och tillhör avtalsområde förskola och skola inspel till utredningen får du gärna skicka dem till mig. Vi har möjlighet att lyfta synpunkter direkt med utredaren och sådant som speglar verkligheten är alltid intressant, säger Aira Byciute Nygård, rådgivare och förhandlare samt Fremias representant i referensgruppen.

➜ Mejla dina kommentarer till Aira.

Så kan Fremias medlemmar påverkas

En utökad ägar- och ledningsprövning och ett säkerställande att enskilda huvudmän ska ha en stabil ekonomi kan påverka Fremias medlemmar. Regeländringarna som utreds inom dessa områden kan innebära större krav på att den som startar eller förvärvar en fristående verksamhet inte bara har tillräcklig ekonomisk styrka för att bedriva verksamheten långsiktigt, utan att ägaren ska också ha för avsikt att driva verksamheten under en följd av år och ha kapaciteten att göra det.