Lönerevision för skolor, förskolor och fritidshem

Läs parternas gemensamma kommentar till det nya löneavtalet för 2022-2023.

Fremia, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har enats om ett nytt löneavtal för perioden 2022 – 2023. Lönerevisionen för 2022 med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund sker den 1 september och avser de som är medlemmar i respektive förbund.

Logga in för att ta del av avtalskommentar, dokument och ditt kollektivavtal.

Avtalskommentar till det nya löneavtalet

Till det löneavtal som Fremia och Lärarförbundet samt Lärarnas Riksförbund har träffat har en partsgemensam kommentar tagits fram. Ambitionen är att ge mer konkreta råd och anvisningar till löneavtalet, samt att tydliggöra begrepp som förekommer. Logga in för att hitta avtalskommentaren under relaterad information.

Lönerevisionen för 2022

Lönerevision med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund sker den 1 september och avser de som är medlemmar i respektive förbund. De som omfattas av lönerevisionen ska få besked om sin nya lön senast den 31 oktober. Det innebär i så fall att lönen kommer att betalas retroaktivt från den 1 september.

Avtalet med lärarfacken innehåller inget fastställt belopp eller procenttal som lönerna ska ökas med. De som inte är medlemmar, men som jobbar med motsvarande arbetsuppgifter, revideras också vid samma tidpunkt och utifrån den individuella prestationen under året.

Löneavtalet innehåller skilda processer beroende på om det finns lokal facklig företrädare eller inte på arbetsplatsen. Vi hänvisar till löneavtalet som finns i avtalstrycket på sid 49. Se även vår partsgemensamma kommentaren till löneavtalet längre ner på denna sida.

Lönerevision för medlemmar i Kommunal sker den 1 november och vi återkommer med information om detta.

Dokumentation från partsgemensamt webinarium

Partena bjöd in arbetsgivare och de förtroendevalda inom fackförbunden till ett partsgemensamt webinarium med fokus på löneavtalet och löneprocessen den 11 och 12 maj 2022. Loggan in för att ta del av dokumentationen från mötet.