Vilken beredskap har ni i verksamheten?

Förskola och skola är samhällsviktiga verksamheter och behöver så långt det är möjligt fungera även vid kriser och höjd beredskap. Är din verksamhet redo för att hantera en krissituation?

Sedan den 1 oktober 2022 är Skolverket en beredskapsmyndighet. För att kunna hantera kris eller höjd beredskap bör huvudmän inom skolväsendet förbereda sina verksamheter. 

Förskolan och skolan är samhällsviktiga verksamheter

Förskolan och skolan är samhällsviktiga verksamheter. Detta definieras i förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap. I händelse av kris och höjd beredskap bidrar förskola och skola till att upprätthålla nödvändiga samhällsfunktioner. Exempelvis genom utbildning för barn och unga och tillsyn av barn till vårdnadshavare som arbetar i annan samhällsviktig verksamhet. Förskola och skola behöver, så långt det är möjligt, fungera även vid kriser och höjd beredskap.

➜ Skolverkets stödmaterial om ansvar vid kris och höjd beredskap.