Styrelseutbildning för förskolor och skolor modul 2- vad säger skollagen?

Välkommen till del två av våra två digitala utbildningstillfällen för förskolor och skolor. Utbildningen ger dig fördjupad kunskap i skoljuridik och en specialiserad jurist på ämnet går igenom de specifika regler som gäller just för förskola och skola. Utbildningen är perfekt för styrelsemedlemmar som vill få större insikt i de föreskrifter som gäller på området. Utbildningen är framtagen för att styrelsen ska ha de kunskaper som krävs. Vi kan inte garantera att kommunerna i sin tillsyn anser att kravet är uppfyllt.

Huvudman som bedriver verksamhet måste löpande se till att ägare och ledning uppfyller de krav som ställs på erfarenhet, insikt eller lämplighet. Styrelseutbildningen ger dig viktiga kunskaper om de föreskrifter som gäller för förskole- och skolverksamheter, på en nivå som motsvarar kraven i ägar- och ledningsprövningen. En huvudman som är godkänd att bedriva verksamhet måste löpande se till att ägare och ledning uppfyller de krav som ställs på erfarenhet, insikt eller lämplighet.

Det innebär att det hos ägare- och ledningsgrupp ska finnas kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva skolverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi. Ägare i detta sammanhang är styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och vi riktar oss därför särskilt till styrelser inom förskola och skola med denna utbildning.

Modul 2 riktar särskilt in sig på skoljuridik där föreskrifter, förordningar, Skolverkets allmänna råd och skollagen är en viktiga delar. Skoljuridiken är en del av förvaltningsrätten och reglerar skolväsendet.

Syfte:

Syftet med utbildningen är att ge insikt i de förskrifter som gäller för förskole- och skolverksamheter, på en nivå som motsvarar kraven i ägardelen av ägar- och ledningsprövningen.

Kunskap om skoljuridiken, tillsammans med modul 1:s genomgång av arbetsmiljölagen och arbetsrätt, är en utmärkt grund för ett gott styrelsearbete. Styrelsen är verksamhetens viktigaste styrande organ. En kunnig och kompetent styrelse är därför en förutsättning för en bra förskole- och skolverksamhet.

Observera att utbildningen är digital.

Du kan välja att delta i den modul som passar dig bäst just nu. Utgångspunkten är dock att du ska delta i båda modulerna för att uppfylla de kunskapskrav som ställs i ägar- och ledningsprövningen.

Modul 2: Vad säger Skollagen?

Anmälan för modul 2 görs till något av följande tillfällen:

23/9 kl 18.00–20.00

20/11 kl 18.00 -20.00

OBS! Anmälan för modul 1: Arbetsmiljö och arbetsrätt görs separat här: https://www.fremia.se/utbildningar/branschseminarier/styrelseutbildning-for-forskolor-och-skolor-modul-1--arbetsmiljo-och-arbetsratt/?id=4ab636cb-e91b-ef11-840a-7c1e521229fc

(för att komma till anmälningssidan för modul 1 markera, kopiera och klistra in länken i din webbläsare).

Utbildningsledare: Aira Byciute Nygård

Du får en kallelse med anslutningslänk två dagar innan kursdag.

Utbildningsavgiften är per tillfälle och person. Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Detaljer
Kurstyp
Grundutbildning - Digital
Målgrupp
Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter inom förskola och skola.
Avbokningspolicy
Om du får förhinder är det viktigt att du meddelar oss detta så att vi kan erbjuda någon annan din plats. Anmälan är bindande, men du kan överlåta din plats till annan person i ditt företag/din organisation. Vid överlåtelse av din plats måste du meddela oss namn och mejladress till ersättaren, eftersom anslutningslänk och all övrig information till kursdeltagarna kommer att skickas ut via mejl. Om du inte överlåtit din plats till annan person i ditt företag/ din organisation och inte heller avbokat dig, debiteras du hela kursavgiften. För att undvika denna kostnad, avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast tre arbetsdagar innan kursdag.