Nya krav när digitala prov införs i skolan

Övergången till digitala nationella prov sker successivt. Redan under 2024 genomförs de första proven och betygsstödjande bedömningsstöden. I samband med att proven digitaliseras fullt ut ställs krav på att det bland annat finns IT-lösningar som kan hantera detta.

Även om syftet med digitaliseringen är att göra det enklare för skolor att administrera och hantera proven kommer det att ställas en del krav på skolhuvudmän. Skolorna ska till exempel ha vissa IT-lösningar på plats och rutiner för inloggning, anpassningar, nedlåst läge av digital enhet, support med mera.

Ansvaret för att skolan har förutsättningar att genomföra de digitala betygsstödjande bedömningsstöden ligger på huvudmannen och rektorn.

– Vissa kommuner och de större skolhuvudmännen har IT-enheter och andra resurser för att genomföra det förberedande arbetet inom sina befintliga organisationer. Små skolhuvudmän kan i stället komma att behöva köpa in vissa IT-lösningar och tjänster, säger Aira Byciute Nygård, rådgivare och förhandlare hos Fremia.

Undantag under övergångsperiod

Under en övergångsperiod kommer ersättningsprov på papper att tillåtas på de skolor som ännu inte har tekniska förutsättningar att genomföra digitala nationella prov vid provtillfället. Ersättningsproven kommer även att tillåtas om det digitala provet inte kan genomföras på grund av oförutsedda händelser. Skulle det bli aktuellt så är det rektorn som beslutar om skolan ska använda ersättningsprov i stället för det digitala nationella provet.

Fremia bevakar frågan och håller dig som är medlem informerad om utvecklingen framåt.

Gymnasieskolor kommer att genomföra digitala prov i engelska 5, engelska 6, svenska 3 samt svenska som andraspråk 3 under hösten 2024 och våren 2025. 

Under läsåret 2025/2026 genomförs nationella prov i matematik i årskurs 6. I årskurs 9 genomförs nationella prov i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk.