Smitta i förskolan - ny vägledning

Uppdaterade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har sammanställt en uppdaterad vägledning om att minska smittspridning i förskolan. Ta del av den och passa på att se över rutinerna för en friskare personal.

Folkhälsomyndigheten har nyligen uppdaterat ”Smitta i förskolan”, en vägledning för att minska risker för smittspridning. Råden handlar om att främja barnens och personalens hälsa så att barnen kan delta i den pedagogiska verksamheten i så hög utsträckning som möjligt.

I vägledningen beskrivs rutiner för god hygien, hur smittkedjor kan brytas och rekommendationer om när barn bör stanna hemma från förskolan. Grundregeln är att barn och personal som är sjuka bör vara hemma tills de orkar delta i verksamheten igen. Lindriga symtom, som hosta eller snuva, utgör inget hinder för att vara på förskolan om allmäntillståndet är gott i övrigt.

Det går inte att undvika spridning av alla infektioner i förskolemiljön, men att det går att minska risken för smittspridning av vissa infektioner.

Ta vara på era erfarenheterna från covid-19-pandemin

Kerstin Wrisemo, expert i arbetsmiljöfrågor

– Jag rekommenderar alla våra medlemmar som driver en förskoleverksamhet att ta del av de uppdaterade rekommendationerna. I den nya vägledningen finns kunskap om infektioner, smittspridning, vaccinationer och antibiotika. Folkhälsomyndigheten har också tagit fram stödmaterial som du kan använda dig av i form av exempel på hygienrutiner och instruktioner för handtvätt i en film och utskrivningsbar affisch. Använd det i era rutiner för att minska risken för spridning av smitta, säger Kerstin Wrisemo, expert i arbetsmiljöfrågor hos Fremia.

Kerstin Wrisemo understryker att även om Folkhälsomyndighetens vägledning utgår från barnens bästa ger den också ett gott stöd för att skydda personalen.

– Genom goda rutiner för hygien, livsmedelshantering och vid utbrott av smitta skyddas alla vid förskolan. Ta vara på era goda erfarenheter från covid-19-pandemin, både vad gäller rutiner, organisation av den dagliga pedagogiska verksamheten och hur ni informerar alla om vad som händer. Är det tryggt för förskolebarnen blir det ofta även tryggt för personalen.

Folkhälsomyndighetens vägledning vänder sig till personal och huvudmän i förskolan. Den har tagits fram på uppdrag av regeringen.

Uppdaterad
för 1 månader sen