Tilläggsbelopp för assistenthjälp även under skollov

Kammarrätten slår fast att beslut om ersättningen kan tas per kalenderår

Enligt en dom i kammarrätten kan fristående huvudmän ansöka om tilläggsbelopp för assistenthjälp under hela året och även få det beviljat under skollov. Det har inte varit en självklarhet tidigare eftersom kommuner bedömt reglerna olika.

I skollagen är det otydligt om tilläggsbelopp för assistenthjälp ska betalas ut under årets samtliga månader. Bestämmelserna har därför tolkats på olika sätt av kommunerna. Men enligt kammarrätten finns inga hinder för att betala ut ersättningen under hela året, det vill säga även under skollov.

Finns inget som hindrar att tilläggsbelopp beslutas per kalenderår

Aira Byciute Nygård, förhandlare och rådgivare på Fremia

– Utgångspunkten för att bevilja tilläggsbelopp för assistenthjälp är att barnets och elevens behov av stöd kan tillgodoses i praktiken. Perioden för ersättningen regleras varken i skollagen eller skolförordningen, men nu slår kammarrätten i Göteborg fast att det inte finns något som hindrar att tilläggsbelopp beslutas per kalenderår. Med andra ord får tilläggsbeloppet betalas ut för assistenternas lönekostnader även under skolloven, säger Aira Byciute Nygård, förhandlare och rådgivare på Fremia.

Eftersom det inte finns några tydliga lagar som reglerar frågan har kammarrättens dom stor betydelse för framtida beslut. Enligt Aira Byciute Nygård är det ett positiv besked för Fremias medlemmar som kan hänvisa till domen vid ansökan om tilläggsbelopp.

– Det kan förhoppningsvis underlätta i personalplaneringen och bidra till större kontinuitet mellan personal och barn och elever.