Tydligare regler om tilläggsbelopp

Den 1 juli träder ändringar i skolförordningen och gymnasieförordningen i kraft som ska göra systemet med tilläggsbelopp mer likvärdigt, rättvist och rättssäkert.

Regelverket för tilläggsbelopp är otydlig och kommuner har hittills gjort olika bedömningar vid utredningar av barn och elevers behov. Det finns brister i beslut som rör både om ett barn eller en elev är berättigade tilläggsbeloppet och kring beloppets storlek. Nu har regeringen bestämt att reglerna ska bli tydligare för att komma till rätta med det.

De nya bestämmelserna gäller från och med den 1 juli 2024 och innebär att definitionen av extraordinära stödåtgärder förtydligas.

– Stödåtgärderna avser åtgärder som avviker väsentligt från det särskilda stöd som ska tillhandahållas inom ramen för grundbeloppet och som innebär att betydande resurser måste avsättas för ett barns eller en elevs räkning. I bedömningen ska hänsyn tas till åtgärdernas omfattning och varaktighet, säger Aira Byciute Nygård, förhandlare och rådgivare hos Fremia.

Enligt de nya bestämmelserna kan extraordinära stödåtgärder riktas till bland andra barn och elever med funktionsnedsättning, stora inlärningssvårigheter eller långvarig skolfrånvaro.

– Förhoppningsvis kommer de nya regeländringarna leda till mer förutsägbarhet i ansökningarna för våra medlemmar och mer likvärdiga bedömningar som inte drabbar barn och elever, säger Aira Byciute Nygård.