Huvudavtalet

Unik avtalskonstruktion som motverkar konflikter på arbetsmarknaden

I vanliga fall är strejk och lockout det yttersta sättet att lösa en intressekonflikt på mellan arbetsgivarorganisation och fackliga motparter. Vi hanterar istället såna tvister genom formella och interna medlingar enligt ett huvudavtal med LO. Huvudavtalets konstruktion har skyddat våra medlemsföretag från legala konflikter sedan år 1946.

Huvudavtalet skrevs år 1946 och gäller ännu. Senaste revideringen gjordes år 1993.

Läs vår story eller se mer om våra tjänster.

Uppdaterad
den 15 juli, 2020