Styrelse och övriga förtroendevalda

Styrelsen i  Fremia

Ordinarie ledamöter

Leif Linde, ordförande Styrelseordförande, KF, Kooperativa Förbundet och Fonus
Cecilia Blanck, vice ordförande Verksamhetschef, brukarkooperativet JAG
Britt Hansson VD och koncernchef, OK Ekonomisk förening
Niklas Mårtensson Styrelseordförande, Funktionsrätt Sverige
Gordon Hahn Styrelseordförande, Coompanion Sverige
Pernilla Glad HR-chef, Folksam
Björn Carlsson Kinning CFO, Coop Sverige AB
Karin Bartholf HR-direktör, Coop Sverige AB
Sabina Rasiwala HR- och kommunikationsdirektör, Samhall
Karin Goddard HR-chef, Riksbyggen
Magnus Jägerskog Generalsekreterare, Barnens rätt i samhället, BRIS
Martin Ärnlöv Direktor/VD, Göteborgs Stadsmission
David Pamsjö HR-chef, Canerfonden
Stefan Nilsson Direktor, Ersta Diakoni
Rickard Levin, personalföreningens representant Rådgivare, Fremia

Valberedning för perioden 2024–2025

Ordinarie ledamöter

Robert Söderhjelm, sammankallande CFO, Riksbyggen
Karin Olsson

Ansvarig styrning och strategisk utveckling, RFSU

Marita Öberg Molin Ordförande, Coompanion Sverige
Andrea Lavesson Biträdande rektor, Studieförbundet NBV, Stockholm
Göran Holmström

Strategisk rådgivare, Rädda Barnen

Revisor

Öhrling PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig auktoriserad revisor Johan Rönnkvist.

Uppdaterad
för 29 dagar sen