Stämma 2024

Fremias stämma 2024 hålls digitalt 11 juni. Redan nu är det dags att skicka in motioner och nominera ledamöter till styrelsen.

Fremias årsstämma 2024 hålls digitalt 11 juni. Motioner till stämman ska vara styrelsen till handa senast 1 februari. Nominera till styrelsen senast 19 april.

Stämma

Fremias stämma 2024 hålls digitalt 11 juni. Vi återkommer längre fram med mer information.

Motioner

Motioner till Fremias stämma ska vara styrelsen till handa senast 1 februari. Skicka motioner till stamma@fremia.se 

Nominera 

Nominera till Fremias styrelse senast 19 april. Nominering ska ske både för nyval och omval. Skicka nomineringar till valberedningen@fremia.se

Fremia nuvarande styrelse och valberedning

Frågor

Vid frågor om stämman mejla till stamma@fremia.se 

Relaterat innehåll