Rapport från stämman 2024

Den 11 juni höll Fremia årsstämma med digitalt deltagande över hela landet. Här kan du ta del av stämmobesluten i korthet och en summering av verksamhetsberättelsen för 2023.

2023 blev det tydligt att det behövs både bra kollektivavtal och bra politik för att våra medlemmar ska ha goda förutsättningar.

Leif Linde, ordförande Fremia

Leif Linde om året som gick

2023 – ännu ett utmanande år. Vi lever i oroliga tider, på många sätt. Rysslands anfallskrig mot Ukraina rasar vidare, och under hösten inleddes ytterligare ett fasansfullt krig mellan Israel och Hamas i Gaza.

Demokratiutvecklingen har gått bakåt på flera håll i världen. Många människor, i Sverige och i andra länder, påverkas påtagligt av det ekonomiska läget. Rekordhög inflation och andra kostnadsökningar gör att fattigdomen och utsattheten ökar.

Civilsamhällets organisationer behövs mer än någonsin, både för direkta insatser och som röstbärare. Samtidigt drabbas stora delar av civilsamhället nu av nedskärningar och därmed minskat handlingsutrymme. Det gäller bland annat folkbildningen, biståndsorganisationerna, fredsrörelsen, konsumentorganisationerna och de etniska organisationerna.

Utmanande avtalsrörelse

Vår första hela avtalsrörelse som Fremia blev utmanande. Den höga inflationen gjorde att förhandlingarna nästan bara handlade om lönekrav. Fullt förståeligt ur ett arbetstagarperspektiv.

Inte desto mindre har det resulterat i en extremt svår situation för er, Fremias medlemmar, som måste möta de höga kostnaderna utan motsvarande ökningar – eller till och med minskningar – på intäktssidan.

Vi lyckades ändå förhållandevis bra: totalt tecknades 63 kollektivavtal under året, utan vare sig medling eller konflikt. Trots tuffa tider är det glädjande att se att de kooperativa företagen står sig starka. Deras omsättning ökar, och de visar på toppresultat inom jämställdhet och hållbarhet.

Ett sådant här år blir det tydligt att det behövs både bra kollektivavtal och bra politik för att våra medlemmar ska ha goda förutsättningar. Under 2023 lanserade vi Fremias intressepolitiska program, där vi sammanfattar hur vi ser på samhällsutvecklingen och vilken väg den bör ta.

Medlemmarnas behov högst på agendan

Fremias medlemmar är omistliga för att skapa ett bättre samhälle, och måste behandlas så i politiska processer och andra viktiga beslutskedjor. Det ska vi bli ännu bättre på att tydliggöra. Vi vill därför gärna samverka nära med er medlemmar, och arbeta mer insiktsdrivet.

Som en del i det svarade många av er på vår medlemsundersökning i höstas. Vi fick mycket beröm men också en hel del värdefull feedback som vi tar med oss i vår strävan att bli Sveriges starkaste oberoende arbetsgivarorganisation.

Leif Linde, ordförande Fremia

2023 i siffror

Klicka för att förstora bilden.

Petter Skogar: "Tydligt att arbetsgivarfrågor och intressepolitik hänger ihop"

Jag är väldigt glad att vi har tagit flera stora och viktiga steg i vårt intressepolitiska arbete, och i hur det knyter an till arbetsgiveriet.

Petter Skogar, VD Fremia

Avtalsåret 2023 blev speciellt. Den rekordhöga inflationen ledde till ett historiskt högt lönemärke, som var och är otroligt tufft för många av Fremias medlemmar att bära. Det blev tydligare än någonsin att arbetsgivarfrågor och intressepolitik hänger ihop. Och det visade på att vi måste gå samman för att stå starka när det blåser hårt därute.

Avtalsrörelsen 2023

Jesper Neuhaus, vice vd och chef arbetsgivarfrågor

"Fremias medlemmar fick hantera ett rekordhögt märke, som togs fram utifrån exportindustrins förutsättningar."

Ur ett perspektiv måste Avtal 2023 betecknas som en framgång för Fremia. Avtal tecknades på samtliga områden utan vare sig konflikt eller medling, med kostnadsökningar i linje med arbetsmarknaden i övrigt. Ur ett annat perspektiv var det en extremt utmanande avtalsrörelse, som fokuserade nästan uteslutande på löner och därför präglades av skademinimering från vår sida.

Fremias avtalsår

Klicka för att förstora bilden.

Kort om besluten på stämman

Under den välbesökta stämman togs en rad viktiga beslut för framtiden:

  • Fremia har fått en delvis ny styrelse. 
  • Stadgarna är uppdaterade. Revideringen medför i sak inga förändringar av föreningens uppgift och medlemmars skyldigheter. Fem tydliga fokusområden har varit vägledande i arbetet: medlemsnytta, förenklad administration, harmonisering mellan olika styrdokument, resurshantering och effektivitet, samt demokrati och effektivitet.
  • Oförändrade årsavgifter. Stämman beslutade att årsavgiften för 2025 ska vara oförändrad jämfört med 2024. Men på grund av allmänt tuffa ekonomiska tider, beslutade stämman om att fortsatt ge en rabatt på 10 procent på årsavgiften.

Du hittar mer om den nya styrelsen, de uppdaterade stadgarna och årsavgifterna bland länkarna nedan. 

Dokument och länkar

Uppdaterad
för 2 dagar sen

Relaterat innehåll