Så räknas kostnaderna ut

Kostnaden för medlemskap i Fremia är uppdelad i tre delar. Medlems- och serviceavgift och kollektivavtalad försäkring. Medlemmar inom personlig assistans betalar en tilläggsavgift för bransch Fremia Personlig assistans. Så här räknas alla avgifter ut.

Så räknas kostnaderna ut

Så räknas medlemsavgiften ut

BeräkningsbasFöretagets årslönesummaMedlemsavgift per år
3,35 % av pbb 0–1 352 400 kr 1 618 kr
7,81 % av pbb > 1 352 400 kr 3 772 kr

PBB är förkortning för prisbasbelopp. På medlemsavgiften läggs ingen moms och avgiften är inte avdragsgill.

Så räknas serviceavgiften ut

AvgiftstypFöretagets årslönesummaServiceavgift per år
MinMax
Rörlig 1 207 500 001 kr 0,04 %
483 000 001 kr 1 207 500 000 kr 0,05 %
217 350 001 kr 483 000 000 kr 0,11 %
1 352 401 kr 217 350 000 kr 0,16 %
Fast 0 1 352 400 kr 2 415 kr

Serviceavgiften är momspliktig med 25 procent och avdragsgill.

Så räknas försäkringspremierna ut

Premier för kollektiavtalad pension, försäkring och omställning beror på avtalsområde, ålder på dina anställda etc. Här måste du kontakta oss för att få mer exakta besked. Läs mer om pension och försäkring.

För medlemmar med avtal för personlig assistans

Medlemmar som ingår i bransch personlig asstistans betalar en tilläggsavgift för intressepolitiskt arbete. Läs mer om vårt intressepolitiska program och om Fremia personlig assistans.

Företagets årslönesummaTilläggsavgift
Mindre än 1 200 000 kr 1 500 kr
1 200 000–5 999 999 kr 2 500 kr
6 000 000– 9 999 999 kr 3 500 kr
10 000 000–13 999 999 kr 4 500 kr
14 000 000–17 999 999 kr 5 500 kr
18 000 000–23 999 999 kr 6 500 kr
24 000 000–43 999 999 kr 7 500 kr
44 000 000–69 999 999 kr 15 000 kr
70 000 000–99 999 999 kr 22 500 kr
100 000 000–149 999 999 kr 30 000 kr
150 000 000–209 999 999 kr 37 500 kr
210 000 000–259 999 999 kr 45 000 kr
260 000 000 kr och uppåt 52 500 kr

Relaterat innehåll