Så räknas kostnaderna ut

Kostnaden för medlemskap i Fremia är uppdelad i tre delar. Medlems- och serviceavgift och kollektivavtalad försäkring. En avgift för bransch Fremia Personlig assistans tillkommer för medlemmar inom personlig assistans. Så här räknas alla avgifter ut.

Medlems- och serviceavgiften beräknas på den årslönesumma som du hade föregående år och grundar sig i det prisbasbelopp (pbb) som gäller för innevarande år. För medlemmar inom bransch personlig assistans tillkommer en avgift för intressepolitiskt arbete. Det är årsstämman som beslutar om avgifterna. 

Så räknas avgifterna ut för 2025

Medlems- och serviceavgiften reduceras med 10 procent under 2025 efter beslut på årsstämman.

Avgifterna betalas per helår. Den som ingår medlemskap under senare halvan av året, 1 juli–31 december, betalar en halv årsavgift för den perioden.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas till Fremia. Den beräknas så här:

  • Alla medlemmar betalar 4,5 procent av pbb för årslönesumma som understiger 15 pbb.
  • För medlemmar med årslönesumma över 15 pbb ökar medlemsavgiften för den del av årslönesumman som överstiger:

15 pbb men inte 200 pbb med 0,050 % av årslönesumman

200 pbb men inte 620 pbb med 0,0475 % av årslönesumman

620 pbb men inte 2 000 pbb med 0,040 % av årslönesumman

2 000 pbb men inte 4 500 pbb med 0,030 % av årslönesumman

4 500 pbb men inte 10 000 pbb, med 0,022 % av årslönesumman

10 000 pbb men inte 25 000 pbb med 0,017 % av årslönesumman

25 000 pbb med 0,010 % av årslönesumman

Medlemsavgiften är momsfri och avgiften är inte avdragsgill.

Serviceavgift

Serviceavgiften betalas till Fremia Service AB. Den beräknas så här:

  • Alla medlemmar betalar 6,8 % procent av pbb för årslönesumma som understiger 15 pbb.
  • För medlemmar med årslönesumma över 15 pbb ökar serviceavgiften för den del av årslönesumman som överstiger:

15 pbb men inte 200 pbb med 0,20 % av årslönesumman

200 pbb men inte 620 pbb med 0,19 % av årslönesumman

620 pbb men inte 2 000 pbb med 0,17 % av årslönesumman

2 000 pbb men inte 4 500 pbb med 0,15 % av årslönesumman

4 500 pbb men inte 10 000 pbb med 0,10 % av årslönesumman

10 000 pbb utgar serviceavgift med 0,04 % av årslönesumman

Serviceavgiften är momspliktig med 25 procent och avdragsgill.

Försäkringspremier

Premier för kollektiavtalad pension, försäkring och omställning beror på avtalsområde, ålder på dina anställda etc. Här måste du kontakta oss för att få mer exakta besked.

Avgift för medlemmar med avtal för personlig assistans

Medlemmar som ingår i bransch personlig assistans betalar en avgift för intressepolitiskt påverkansarbete. Avgiften betalas till Fremia. Läs mer om vårt intressepolitiska program och om Fremia personlig assistans.

Årslönesumma                         andel av pbb
(innevarande år)  
                
0 - 1 200 000 3,35% 1 920 kr
1 200 001 - 6 000 000 5,58% 3 197 kr
6 000 001 - 10 000 000 7,81% 4 475 kr
10 000 001 - 14 000 000 10,04% 5 753 kr
14 000 001 - 18 000 000 12,28% 7 036 kr
18 000 001 - 24 000 000 14,51% 8 314 kr
24 000 001 - 44 000 000 16,74% 9 592 kr
44 000 001 - 70 000 000 33,48% 19 184 kr
70 000 001 - 100 000 000 50,22% 28 776 kr
100 000 001 - 150 000 000 66,96% 38 368 kr
150 000 001 - 210 000 000 83,71% 47 966 kr
210 000 001 - 260 000 000 100,45% 57 558 kr
mer än 260 000 000 117,19% 67 150 kr

Avgiften är momsfri och avgiften är inte avdragsgill.

Uppdaterad
för 5 timmar sen

Relaterat innehåll