Så räknas kostnaderna ut

Kostnaden för medlemskap i Fremia är uppdelad i tre delar. Medlems- och serviceavgift och kollektivavtalad försäkring. En avgift för bransch Fremia Personlig assistans tillkommer för medlemmar inom personlig assistans. Så här räknas alla avgifter ut.

Medlems- och serviceavgiften beräknas på den årslönesumma som du hade föregående år och grundar sig i det prisbasbelopp (pbb) som gäller för innevarande år. För medlemmar inom bransch personlig assistans tillkommer en avgift för intressepolitiskt arbete. Det är årsstämman som beslutar om avgifterna. 

Så räknas avgifterna ut för 2023

Medlems- och serviceavgiften reduceras med 10 procent under 2023 efter beslut på årsstämman.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas till Fremia. Den beräknas så här:

  • Alla medlemmar betalar 4,5 procent av pbb för årslönesumma som understiger 15 pbb.
  • För medlemmar med årslönesumma över 15 pbb ökar medlemsavgiften för den del av årslönesumman som överstiger:

15 pbb men inte 200 pbb med 0,050 % av årslönesumman

200 pbb men inte 620 pbb med 0,0475 % av årslönesumman

620 pbb men inte 2 000 pbb med 0,040 % av årslönesumman

2 000 pbb men inte 4 500 pbb med 0,030 % av årslönesumman

4 500 pbb men inte 10 000 pbb, med 0,022 % av årslönesumman

10 000 pbb men inte 25 000 pbb med 0,017 % av årslönesumman

25 000 pbb med 0,010 % av årslönesumman

Medlemsavgiften är momsfri och avgiften är inte avdragsgill.

Serviceavgift

Serviceavgiften betalas till Fremia Service AB. Den beräknas så här:

  • Alla medlemmar betalar 6,8 % procent av pbb för årslönesumma som understiger 15 pbb.
  • För medlemmar med årslönesumma över 15 pbb ökar serviceavgiften för den del av årslönesumman som överstiger:

15 pbb men inte 200 pbb med 0,20 % av årslönesumman

200 pbb men inte 620 pbb med 0,19 % av årslönesumman

620 pbb men inte 2 000 pbb med 0,17 % av årslönesumman

2 000 pbb men inte 4 500 pbb med 0,15 % av årslönesumman

4 500 pbb men inte 10 000 pbb med 0,10 % av årslönesumman

10 000 pbb utgar serviceavgift med 0,04 % av årslönesumman

Serviceavgiften är momspliktig med 25 procent och avdragsgill.

Försäkringspremier

Premier för kollektiavtalad pension, försäkring och omställning beror på avtalsområde, ålder på dina anställda etc. Här måste du kontakta oss för att få mer exakta besked.

Avgift för medlemmar med avtal för personlig assistans

Medlemmar som ingår i bransch personlig assistans betalar en avgift för intressepolitiskt påverkansarbete. Avgiften betalas till Fremia. Läs mer om vårt intressepolitiska program och om Fremia personlig assistans.

Årslönesumma                                       

Avgift                

Mindre än 1 200 001 kr

1 500 kr

1 200 001–6 000 000 kr

2 500 kr

6 000 001– 10 000 000 kr

3 500 kr

10 000 001–14 000 000 kr

4 500 kr

14 000 001–18 000 000 kr

5 500 kr

18 000 001–24 000 000 kr

6 500 kr

24 000 001–44 000 000 kr

7 500 kr

44 000 001–70 000 000 kr

15 000 kr

70 000 001–100 000 000 kr

22 500 kr

100 000 001–150 000 000 kr

30 000 kr

150 000 001–210 000 000 kr

37 500 kr

210 000 001–260 000 000 kr

45 000 kr

Mer än 260 000 000 kr

52 500 kr

Avgiften är momsfri och avgiften är inte avdragsgill.

Uppdaterad
för 3 månader sen

Relaterat innehåll