Avtalsförsäkring Fremia-LO

Avtalsförsäkring Fremia-LO är det samlade kollektivavtalade försäkringsskyddet för arbetare som omfattas av kollektivavtal mellan Fremia och förbund inom LO.

Fremia och LO har ett eget pensions- och försäkringsavtal. Villkor och förmåner motsvarar i stort den av Svenskt Näringsliv tecknade Avtalspension SAF-LO, men har ett extra skydd till efterlevande. Avtalsförsäkring Fremia-LO innehåller tjänstepension GTP och ett antal riskförsäkringar.

Försäkringsskydd

Arbetare inom Avtalsförsäkring Fremia-LO omfattas av följande försäkringar:

Rapportering och administration

Som arbetsgivare sköter du all administration av Avtalsförsäkring Fremia-LO via valcentralen Pensionsvalet. I slutet av varje månad rapporterar du alla utbetalda löner för arbetare till Pensionsvalet, som sedan fakturerar alla pensions- och försäkringspremier.

En gång per år ska du dessutom rapportera till Folksam hur många persondygn du haft arbetare som tjänstgjort utomlands. Folksam kontaktar dig i början av nästföljande år med information om hur du rapporterar. Har du inte haft några arbetare som tjänstgjort utomlands under föregående år, rapporterar du bara 0, och debiteras då ingen premie för läkekostnadsförsäkringen vid utlandstjänstgöring, LFU.

Mer information om försäkringsskyddet

De anställda som omfattas av Avtalsförsäkring Fremia-LO kan få ytterligare information genom att kontakta Avtalat. På avtalat.se finns även ytterligare information om försäkringsskyddet.

Omställningsförsäkring Fremia-LO

Arbetare som omfattas av Avtalsförsäkring Fremia-LO omfattas även av antingen Huvudavtal om omställning Fremia-LO eller av Kollektivavtal om omställning Fremia-LO.

Premier för det av de två avtalen som gäller faktureras arbetsgivaren av Pensionsvalet samtidigt med faktureringen för Avtalsförsäkring Fremia-LO.