Avtalsförsäkring Fremia-LO

Avtalsförsäkring Fremia-LO är det samlade kollektivavtalade försäkringsskyddet för arbetare som omfattas av kollektivavtal mellan Fremia och förbund inom LO.

Fremias avtal utgår från två grundprinciper: Enkel administration och låg kostnad. När de två principerna inte är förenliga prioriteras kostnaden.

Försäkringar för arbetare

Fremia tecknar självständiga avtal med LO. Pensions- och försäkringsavtalen är uppbyggda för att motsvara villkoren inom det av Svenskt Näringsliv tecknade Avtalspension SAF-LO (ASL). Avtalen kan delas upp i ålderspension och riskförsäkringar och benämns gemensamt som Avtalsförsäkring Fremia-LO.

Som arbetsgivare sköter du all administration av Avtalsförsäkring Fremia-LO via Sveriges största valcentral Pensionsvalet. Pensionsvalet fungerar som ett nav för såväl pension som övriga försäkringar.

Dina anställda omfattas av den helt premiebestämda tjänstepensionen GTP och får möjlighet att själva välja förvaltare inom ett prispressat utbud.

Därtill har dina anställda eller hens efterlevande rätt till förmåner vid arbetsskador, sjukdom, dödsfall och föräldraledighet.

Inom Avtalsförsäkring Fremia-LO omfattas arbetstagaren av följande försäkringar

  • Tjänstepension GTP.
  • Avtalsgruppsjukförsäkring AGS.
  • Avtalsgrupplivförsäkring AGL.
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA.
  • Föräldrapenningtillägg FPT.
  • Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring inklusive LFU läkekostnadsförsäkring.

Men det finns undantag om du har kollektivavtal för förskola, fritidshem och fristående skola eller hälsa, vård och övrig omsorg. De arbetare på dessa avtalsområden som fortfarande rapporteras till KTP 2 omfattas inte av Avtalsförsäkringar Fremia-LO, men har motsvarande skydd ändå.

Information till medarbetare om Avtalsförsäkring Fremia-LO

De anställda som omfattas av Avtalsförsäkring Fremia-LO kan få ytterligare information genom att kontakta Avtalat. På avtalat.se finns även ytterligare information om försäkringsskyddet,

Stöd vid omställning

De medlemmar i Fremia som har anställda som omfattas av Avtalsförsäkring Fremia-LO omfattas även av omställningsförsäkring enligt kollektivavtal mellan Fremia och LO. Beroende på vilket LO-förbund man har avtal med, kan det vara antingen Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd eller Kollektivavtal om omställning

Premier till omställningsstödet faktureras arbetsgivaren av Pensionsvalet samtidigt med faktureringen av avtalsförsäkring Fremia-LO.