Sjukintyg och läkarintyg

En arbetstagare är efter sju dagars frånvaro skyldig att lämna ett sjukintyg (som även kallas läkarintyg) från läkare eller tandläkare till arbetsgivaren. Sjukintyget behöver inte närmare ange diagnos och andra medicinska uppgifter.

Ni som arbetsgivare kan begära att få sjukintyg innan den sjunde dagen om det föreligger särskilda skäl. I flera av våra kollektivavtal finns särskilda regler om sjukintyg före sjunde kalenderdagen. Kontrollera därför alltid gällande kollektivavtal först.

Tveksamma fall

Om tveksamheter uppstår kring sjukintyget och det inte uppfyller kravet på begriplighet eller inte är kopplat till nedsättning av arbetsförmåga, ska ni vända er till Försäkringskassan som kan företa sjukkontroll.

Arbetstagare behöver tillsvidare inte uppvisa sjukintyg (läkarintyg) från läkare eller tandläkare för sjuklöneperioden, dag 1–14, för att få sjuklön från arbetsgivaren. Läs mer om nya regler och undantag med anledning av coronavirus och covid-19.

Uppdaterad
den 14 april, 2020