Skadligt bruk

På arbetsplatser kan skadligt bruk av alkohol-, narkotika- och läkemedel förekomma. Undersökningar visar bland annat att cirka tio procent av dem som är yrkesverksamma har någon form av alkoholproblem.

Skadligt bruk skapar problem och kan få svåra konsekvenser i arbetet. Utöver det rent mänskliga lidandet kan skadligt bruk leda till olycksfall och andra säkerhetsrisker. Även inom detta område är arbetsgivaren skyldig att arbeta för att minska dessa risker.

Hur upptäcker man ett skadligt bruk?

Det kan vara svårt att upptäcka att någon på arbetsplatsen har skadligt bruk. Tidiga tecken kan vara upprepad sjukfrånvaro, sjunkande prestationsförmåga, ojämn arbetskvalitet, återkommande begäran om förskott på lönen, koncentrationssvårigheter, instabilt humör, återkommande dagen efterbeteende med mera.

Reagera på signaler

Den som är alkohol- eller narkotikapåverkad utgör en risk för sig själv och sin omgivning. Såväl arbetsledning som arbetskamrater bör därför omedelbart reagera på signaler som tyder på att det inte står rätt till.

Det är mycket viktigt att du som arbetsgivare är tydlig med vilka interna regler och rutiner som gäller, om någon av dina anställda kommer till arbetet och är påverkad av alkohol eller andra substanser.

Vad kan arbetsgivaren göra?

Arbetsgivaren och chefen har en nyckelroll och det är viktigt att åtgärder sätt in tidigt.

Detta kan chefen göra:

 • Uppmärksamma den anställde på vad som inte fungerar i hans eller hennes sätt att sköta jobbet: arbetstider, arbetskvalitet med mera.
 • Informera den anställde att han eller hon riskerar anställningen om inte arbetsuppgifterna sköts på angivet sätt.
 • Vid upprepad frånvaro: anvisa särskild läkare och kräv läkarintyg redan från första sjukdagen.
 • Vid misstanke om att arbetstagaren är påverkad och inte fullt arbetsför ska den anställde omedelbart lämna arbetsplatsen.
 • Dagen därpå ska chefen ha samtal med arbetstagaren om det inträffade och vad som kommer att hända framöver.

➔Läs även avsnittet om misskötsamhet.

Professionellt stöd

Alna är experter på skadligt bruk i arbetslivet och hjälper företag och andra organisationer att hantera alkohol- och drogfrågor på ett professionellt, handfast och effektivt sätt. Mer information finns hos Alna.

Har du frågor om hur en specifik situation inom din verksamhet ska hanteras? Vi rekommederar dig att kontakta din personliga rådgivare för stöd och hantering.

Kontakta din rådgivare.

Ta fram en alkoholpolicy

Innan det är dags för fest kan det vara bra att se över sin policy kring alkohol.

Råd till arbetsgivare och chefer inför festligheter:

 1. Bestäm innan hur mycket alkohol ni ska bjuda på.

 2. Prata om policyn före festen.

 3. Tänk på att du som arbetsgivare är en förebild.

 4. Se till att det finns likvärdiga och goda alkoholfria alternativ.

 5. Våga säga till om du tycker att en medarbetare dricker för mycket.

 6. Om något inträffar, prata om det direkt dagen efter!

Uppdaterad
den 9 november, 2022