Att sätta lön – chefens svåraste uppgift?

Undersökningar har visat att en av de arbetsuppgifter som chefer tycker är svårast och jobbigast är den årliga lönerevisionen. Samtidigt tycker många medarbetare att det är otydligt vad som krävs för att påverka sin lön. Men det behöver inte vara så.

– Lön är ett känsligt kapitel. För chefen handlar det om den svåra balansakten att fördela ett begränsat löneutrymme inom organisationen. Lönesättningen ska både bidra till att verksamhetsmål nås och göra att varje enskild medarbetare helst ska uppleva sig ha fått rätt lön. För medarbetaren handlar det ju om den egna plånboken och upplevelsen av att få sin arbetsinsats bedömd, säger Mathias Fors, rådgivare på Fremia. Han fortsätter:

– Dessutom finns det löneavtal och regler som ska tolkas och omsättas i praktiken. Som lönesättande chef ska du hantera alla dessa praktiska och psykologiska variabler och det skapar en situation som såklart kan vara ganska svårnavigerad.

Blond medelålders man som ler, lutad mot ett träd

Mathias Fors, Fremia.

Lön väcker helt enkelt mycket känslor och frågor, samtidigt som man på många arbetsplatser inte pratar om lön. Att vara tydlig och transparent runt löneprocessen och verkligen stötta lönesättande chefer gör arbetsuppgiften smidigare för alla. Det kräver en del arbete av arbetsgivaren, men det lönar sig.

– Det handlar om att se över alla delar i löneprocessen, och skruva på varje steg. Kan vi förtydliga? Kan vi förenkla? Och som alltid, att kommunicera och verkligen förankra i organisationen vad lönepolicyn innebär. Om alla vet vilka lönekriterierna är och hur de bedöms, kapar man direkt en del osäkerhet, fortsätter Mathias.

Anpassa löneprocessen efter din verksamhet

Löneprocessen är en stor och viktig del av arbetsgivaråret, som ofta ser ganska lika ut oavsett typ av verksamhet. Men, du kan anpassa den genom samverkan med facket och er lönepolicy till exempel.

Ordet policy låter inte så spännande, men det är ryggraden för hela processen. Det är här du har möjlighet att vara tydlig och med ett fåtal väl formulerade lönekriterier och bedömningsmodell, göra det enklare för både lönesättande chefer och medarbetare.

Som arbetsgivare har du ofta mer än ett kollektivavtal med olika löneavtal för tjänstemän och arbetare. Med andra ord är det extra viktigt att ha koll på hur reglerna för lönesättning ser ut i avtalen, och inte minst, när på året som lönerevisionen ska ske. Dessutom ska lönesamtalen föregås av medarbetarsamtal. Att skapa ett årsschema för löneprocessen är en klok idé.

Praktisk guide – ett verktyg för Fremias medlemmar

Är du medlem i Fremia har du tillgång till en guide som rent praktiskt beskriver hur du kan arbeta med löneprocessens alla delar och vad som gäller, både enligt lagar och enligt kollektivavtal. Den är kompletterad med mallar för att förenkla ytterligare för dig.

– Vi vet att löneprocessen är en viktig fråga för våra medlemmar. Därför har vi tagit fram en guide för just löneprocessen, som kompletterar våra andra praktiska guider för olika uppgifter och processer för arbetsgivare. Vi vill underlätta för dig i arbetsgivarlivet, och ge rätt stöd i arbetsgivarrollen så det blir lättare att göra svåra saker rätt, avslutar Mathias.

➜ Logga in och ta del av guiden här

Fremiapodden om att sätta lön

Lyssna på Fremiapodden

Du hittar Fremiapodden där poddar finns. Lyssna i din poddapp.

Relaterat innehåll