Arbetsmiljökommittéer

Som arbetsgivarorganisation medverkar vi i flera olika arbetsmiljökommittéer kopplade till de branscher där våra medlemmar verkar. Här hittar du information om vilka kommittéer, nämnder och organ som finns och information om vårt gemensamma uppdrag och arbete.

Tillsammans försöker vi

  • följa och främja arbetsmiljöutvecklingen i verksamheterna,
  • initiera forsknings- och utvecklingsprojekt,
  • producera utbildnings- och informationsmaterial samt andra hjälpmedel för det lokala arbetsmiljöarbetet,
  • bedriva opinionsbildning i syfte att främja samverkan i verksamheternas arbetsmiljöarbete och
  • informera om forsknings- och utvecklingsresultat, olika hjälpmedel, goda exempel samt viktigare förändringar av regler mm på arbetsmiljöområdet.

AHVO

Arbetsmiljökommittén för hälsa, vård och omsorg

AHVO är en arbetsmiljökommitté som arbetar med att främja och utveckla arbetet med arbetsmiljö inom avtalsområdet hälsa, vård och övrig omsorg. Vi träffas cirka fyra gånger per år för att utbyta erfarenheter, diskutera och informera varandra kring arbetsmiljöfrågor.

AHVO bildades i februari 2013 av Arbetsgivarföreningen KFO (idag Fremia), Kommunal, Vision, Vårdförbundet, Fysioterapeuterna och FSA (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter).

Ampa

Arbetsmiljönämnden för personlig assistans

Ampa är en arbetsmiljönämnd för att främja och utveckla arbetet med arbetsmiljö inom området personlig assistans. Nämnden träffas cirka fyra tillfällen per år för att utbyta erfarenheter, diskutera och informera varandra kring arbetsmiljöfrågor.

Ampa bildades i februari 2010 av Arbetsgivarföreningen KFO (idag Fremia) och Kommunal.

Fffsam

Arbetsmiljökommittén för förskolor, fritidshem och fristående skolor

Fffsam arbetar med att främja och utveckla arbetet med arbetsmiljön på förskolor, fritidshem och fristående skolor. Den är ett forum för information, samråd och erfarenhetsutbyte kring arbetsmiljöfrågor.

Arbetsgivarföreningen KFO (idag Fremia) bildade fffsam tillsammans med Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Vision i september 2011.

HAS

Handelsrådets utskott för arbetsmiljö och säkerhet

HAS arbetar med att främja och utveckla arbetet med arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatser inom handeln. Det är ett samarbetsforum för parterna inom den privata och kooperativa handeln. Förutom Fremia ingår även representanter för Svensk Handel, Handelsanställdas förbund, Unionen och Akademikerförbunden.

Forumet träffas vid cirka fyra tillfällen per år för att byta erfarenheter, diskutera och informera varandra kring arbetsmiljöfrågor.

TYA

Arbetsmiljö i transportbranschen

TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. Fremia är en av medlemmarna i TYA. Organets huvudsakliga uppgift är att bedriva utbildnings- och projektverksamhet i arbetsmiljö och yrkeskunskap. TYA samarbetar även med skolor och myndigheter och sammanställer informationsmaterial och läromedel.

TYA:s organisation

TYA har cirka 17 000 anslutna företag inom transportbranschen med totalt 100 000 anställda. De anslutna företagen finns inom åkeri, taxi, terminal, lager, miljö, flyg, hamn, stuveri, petroleum och däck.