Vad gäller vid graviditet?

När du får reda på att en medarbetare är gravid behöver du direkt göra vissa saker. Det handlar om att bedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön och arbetsuppgifterna som kan ha skadlig inverkan för den gravida och fostret.

Som arbetsgivare har du ett ansvar för att en arbetstagare som är gravid kan arbeta utan risk för skada eller skadlig inverkan på sig själv eller fostret. Så fort du får reda på att en medarbetare är gravid gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammande.

Eftersom förhållanden och risker kan ändras är det viktigt att du har en dialog med medarbetaren under hela graviditeten.

Undersök risker

Undersök vilka arbetsuppgifter medarbetaren utför, och var och under vilka förhållande de utförs. Vilka eventuella risker kan finnas, för medarbetaren och fostret?

Utsätts medarbetaren för några av de riskfyllda arbetsmiljöfaktorer eller arbetsförhållanden som Arbetsmiljöverket listar och förklarar här? Vid riskbedömningen ska du ta hänsyn till arten, graden och varaktigheten av exponeringen. Riskbedömningen gör du i samråd med den gravida.

Sätt in åtgärder

Ibland behövs bara mindre förändringar i arbetsmiljön för att undvika riskerna, så att den gravida medarbetaren kan fortsätta arbeta. Om det visar sig att det finns risk för skadlig inverkan på graviditet, amning eller annan ohälsa ska du sätta in åtgärder för att ta bort riskerna. 

Det är du som arbetsgivare som avgör vilka åtgärder som kan behövas. Du ska också informera den gravida medarbetaren om resultatet av riskbedömningen och vilka åtgärder som behövs.

Om riskerna inte kan tas bort

Om riskerna inte går att ta bort, ska du ge medarbetaren andra arbetsuppgifter. Ett annat alternativ kan vara omplacering för att medarbetaren ska kunna fortsätta arbeta under graviditeten. 

Om riskerna inte går att ta bort, och det inte finns andra arbetsuppgifter som passar, så får medarbetaren inte vara kvar i arbete så länge risken finns kvar. Du som arbetsgivare kan då förbjuda fortsatt arbete, och medarbetaren kan ansöka om graviditetspenning hos Försäkringskassan.

Övrigt att ordna

En gravid medarbetare ska kunna vila i liggande läge, under lämpliga förhållanden på arbetsplatsen. Se därför till att det är möjligt. 

 

Uppdaterad
den 28 november, 2022