Personlig skyddsutrustning

Den skyddsutrustning som omfattas av arbetsmiljölagstiftningen är den personliga skyddsutrustningen. För personlig skyddsutrustning finns särskilda föreskrifter.

De föreskrifter som reglerar användning av personlig skyddsutrustning kommer från Arbetsmiljöverket och är uppdelade i olika författningssamlingar. För att få en överblick kan du titta i sammanställningen Att välja personlig skyddsutrustning (ADI 489).

Frågor och svar

Frågor och svar relaterade till coronakrisen när det gäller brist på och användning av personlig skyddsutrustning:

Vad kan arbetsgivare göra om personlig skyddsutrustning, till skydd för anställda som ska utföra arbete där det finns risk för smitta, inte går att få tag på?

Vad kan arbetsgivare göra när anställda uttrycker oro för sin egen och andras hälsa och oro över att skyddsutrustning inte ska räcka till för skydd mot smitta?

Rekommendationer för användning av munskydd och visir

Folkhälsomyndigheten: Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg

Fallet Hackås förskola

På Hackås förskola i Jämtland har ett skyddsombud vänt sig till Arbetsmiljöverket med en 6 6:a-anmälan. Anledningen är oro hos medarbetare när förskolebarn blir sjuka.

Arbetsmiljöverket har beslutat att vidta åtgärder och ställa krav på arbetsgivaren. Hackås förskola ska bland annat göra riskbedömningar och vid behov komplettera med fler skyddsåtgärder som exempelvis personlig skyddsutrustning.

Kravet på förskolor att göra riskbedömningar är inte unikt för Hackås förskola. Det ingår i alla arbetsgivares arbetsmiljöansvar. Men det kan vara för dig som driver förskola att veta att Arbetsmiljöverket uppmärksammar förskolor lite extra med anledning av dels det här fallet och dels inspektioninsatser bland enskilda förskolor.

Arbetsmiljöverket: Krav på skyddsåtgärder i Hackås förskola.

Publicerad
för 9 månader sen
Uppdaterad
för 4 månader sen