Kerstin Wrisemo

Titel
Arbetsmiljö och socialförsäkringsfrågor
Telefon
08-702 54 37
Mejladress

Arbetsmiljö är mitt ansvarsområde som rådgivare. Vi som organisation jobbar både brett och djupt i syfte att ge stöd och underlätta för dig som medlem i ditt arbetsmiljöarbete. Även frågor inom socialförsäkringen ligger på mitt bord. Till exempel rehabiliteringsärenden.

Arbetsmiljöområdet spänner över breda fält. Från påverkan av beslut om nya regler på området, exempelvis svarar jag på en hel del remisser, till hur praktiskt arbetsmiljöarbete kan fungera i din verksamhet.

Bland mina styrelseuppdrag kan nämnas Kollektivavtalsstiftelsen för kompetensutveckling inom kooperativ handel. Det är en stiftelse som vi har tillsammans med Handelsanställdas förbund. Jag är även ledamot i Alna Sveriges styrelser och sitter med i verksamhetsrådet till Myndigheten för arbetsmiljökunskap. I övrigt deltar jag i många olika samråd och sammanhang hos Arbetsmiljöverket.

Jag håller också kurser i arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete för våra medlemmar.

Publicerat av Kerstin Wrisemo