Arbetsmiljönämnden för personliga assistenter fyller 10 år

Arbetsmiljöförhållandena för personliga assistenter bjuder på speciella utmaningar när det dagliga arbetet sker nära brukaren och dennes familj. Av den anledningen bildade vi tillsammans med Kommunal en speciell nämnd för att kunna ge stöd till medlemmarnas arbetsmiljöarbete.

För 10 år sedan, den 14 december 2009 beslutades gemensamma riktlinjer tillsammans med Kommunal. Arbetsmiljökommittén förkortas AMPA och båda parter har varit överens om att ett samarbete är nödvändigt. Målet är att såväl brukare som anställda ska ha det bra. Arbetsmiljölagstiftningen bygger på att det finns två parter, arbetsgivare och arbetstagare. Där skiljer sig branschen personlig assistans, där en tredje part brukaren är i fokus. 

Parterna har varit överens om

  • Att verka för en arbetsmiljökommitté där båda parter genom kommittén ger en tydlig signal om att arbetsmiljö inom området kommer i fokus.
  • Att verka för att en god arbetsmiljö inrättas inom området personlig assistans.

KFO och Kommunal har tillsammans

  • Följt och främjat arbetsmiljöutvecklingen i verksamheterna.
  • Producerat utbildnings- och informationsmaterial samt andra hjälpmedel för att stärka det lokala arbetsmiljöarbetet, genom bland annat en partsgemensam checklista och SAM-folder.
  • Bedrivit opinionsbildning i syfte att främja samverkan i verksamheternas arbetsmiljöarbete.
  • Informerat om forsknings- och utvecklingsresultat, olika hjälpmedel, goda exempel samt viktigare förändringar av regler på arbetsmiljöområdet.
  • Verkat för att Arbetsmiljöverket utvecklat sin information riktad till personlig assistans.