Friskvård, motion och personalförmåner

Undersök arbetsförhållandena med ditt systematiska arbetsmiljöarbete

Friskvårdsaktiviteter är ett område som ingår i arbetsmiljösfären. Du kan öka dina anställdas trivsel och välbefinnande genom att erbjuda friskvård.

Friskvård kan handla om stöd för motionsaktiviteter, massage, tillgång till gym och förfriskningar som kaffe och frukt på arbetsplatsen. Ni kan också välja att tydligt deklarera i er policy hur just er verksamhet arbetar med friskvård och vad som gäller för de anställda.

Som arbetsgivare är det du som bestämmer om medarbetarna ska erbjudas friskvård, på vilket sätt och vilka aktiviteter som ska omfattas.

Hela personalstyrkan

Motion och friskvård behöver inte utövas i era egna eller hyrda lokaler. Det avgörande för att det ska vara en skattefri förmån är att förmånen vänder sig till alla anställda.

Erbjuds det friskvårdsbidrag ska det vara av ett mindre ekonomiskt värde. Den anställde kan inte byta ut friskvårdsbidraget mot kontant ersättning.

Läs på hos Skatteverket

Om du redan erbjuder eller funderar på att erbjuda friskvårdsbidrag hittar du information om vad som gäller på Skatteverkets hemsida. Där beskrivs vilka aktiviteter som du kan ge ut friskvårdsbidrag för och vilka förutsättningar som gäller för skattefrihet.