Expertresurs och företagshälsovård

Undersök arbetsförhållandena med ditt systematiska arbetsmiljöarbete

Vi hjälper dig som är medlem med ditt systematiska arbetsmiljöarbete. Men det kan också vara en god idé att ta hjälp av fler. Kanske en företagshälsovård eller en ventilationsfirma som kan mäta luftkvaliteten. Ta hjälp av någon utifrån när du vill undersöka arbetsförhållandena och du själv inte har tid eller vet hur du ska göra.

Behöver du hjälp med det systematiska arbetsmiljöarbetet eller i arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering?

Eller behöver du hjälp med att bedöma riskerna för vissa arbetsuppgifter? Till exempel ergonomiska bedömningar, arbetsbelastning, stöd vid någon form av kris, utbildning av personal för första hjälpen, hjärt- och lungräddning, lyft- och förflyttningsteknik med mera.

Du kan anlita experthjälp vid olika typer av mätningar, såsom inomhusluftens kvalitet och buller.

Om du vill göra det är det bra om du funderar igenom de behov verksamheten har och i vilka frågor eller inom vilka områden du vill hämta hjälp. Det är däremot inte obligatoriskt att vara ansluten till en företagshälsovård.