För starka och hållbara röster

Tänk på röstergonomin och hjälp dina medarbetare att spara på rösten.

Rösten är något som lätt tas för givet. Men faktum är att för de flesta är det ett betydelsefullt arbetsredskap. Som arbetsgivare kan du hjälpa dina medarbetare att förebygga röstproblem och organisera arbetet på ett sätt som hjälper medarbetarnas röster att hålla i längden.

Som arbetsgivare inom en verksamhet där hög ljudnivån förekommer är det inte bara hörseln som behöver skyddas. När dina medarbetare behöver höja rösten för att höras bättre finns det anledning att se över röstergonomin.

Porträttbild av Kerstin Wrisemo, kvinna med glasögon och långt utsläppt hår, som tittar rakt på betraktaren.

Kerstin Wrisemo, rådgivare och expert inom arbetsmiljöfrågor, Fremia.

Kerstin Wrisemo är Fremias expert på arbetsmiljöfrågor. Hon tipsar om hur du som arbetsgivare kan planera verksamheten och tillsammans med personalen ta fram åtgärder som skyddar mot skador på rösten.

–  Något de flesta inte tänker på är hur vi varje dag pratar och använder rösten i arbetet. För många av medarbetarna hos Fremias medlemmar är rösten avgörande och en del i att verksamheten ska fungera. I förskolor och skolor är till exempel lärarnas röster ett viktigt arbetsverktyg och i service- och omsorgsyrken behövs rösten i arbetet. För den som pratar mycket i telefon eller i möten är rösten också avgörande.

Rösten behöver ha goda förutsättningar för att inte påfrestningarna ska bli för stora och för att rösten ska kunna hålla i längden.

–  Bortsett från vanliga luftvägsinfektioner kan röstbesvär uppstå för den som har ett röstkrävande yrke. Speciellt i kombination med bullriga miljöer och där luften är torr. Röstbesvär kan också förekomma vid stress i arbetet (exempelvis vid korta höga ljudtoppar), i samband med sjukdom eller långvarig rökning. Om rösten överansträngs kan det leda till heshet, ansträngdhet, harklingsbehov, att rösten inte bär, är svag eller svårigheter att höras i bullriga miljöer.

Så kan du arbeta förebyggande

Som arbetsgivare kan du se över om det går att planera verksamheten för att få återhämtning och om det finns åtgärder som kan minska belastningen och förbättra förutsättningarna för rösten.

–  Går det till exempel att organisera arbetet på ett sätt så att röstvila kan erbjudas oftare under arbetsdagen? Det är extra viktigt om arbetet innebär att medarbetarna behöver tala mycket, starkt och länge. Du kan också se över om det finns annat som kan ha inverkan på rösten. Det kan vara inomhusluftens kvalitet, akustiken i rummet, ljuddämpning, att ordna med färre öppna ytor, se över arbetsställningarna och om det finns teknisk arbetsutrustning till stöd som mikrofon och högtalare. Även bakgrundsbuller som andra personers röster, musik, ljud från utrustning och maskiner eller skrap från möbler kan påverka ljudbilden.

Ta hjälp av experter

Kerstin pekar på att det inte alltid är enkelt att själv hitta lösningarna för att förbättra röstergonomin på arbetsplatsen.

–  Om du som arbetsgivare behöver kan du anlita hjälp av experter för att få bra förslag till förbättringar. Medarbetarna kan också få professionell hjälp för att lära sig rösthälsa och på vilka sätt rösten kan få stöd för att hålla.

Tips till dig som är arbetsgivare ...

Ta hjälp av akustiker, logoped, ergonom eller arbetsmiljöingenjör med kunskaper om röstergonomi för att få råd och förslag till åtgärder. Prata även med medarbetarna om deras upplevelser och om det har egna förslag till förbättringar.

... och till medarbetarna

Tipa dina medarbetare om vad de kan göra för att stärka rösten:

  • Få i gång magstödet genom att skratta
  • Fysisk träning påverkar andningen och ger starkare röst
  • Drick mycket vatten för att hålla slemhinnorna elastiska
  • Halstabletter kan torka ut slemhinnorna
  • Undvik att harkla dig
  • Sluta röka
  • Vänd dig mot den du pratar med
  • Gäspa för att ge avspänning i halsen
  • Se till att vila rösten ibland
  • Sov ut

Fördjupa dig

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi och föreskrifterna om buller är bestämmelser som berör området för röstergonomi. Belastning på rösten kan behöva bedömas för vissa yrken och i föreskrifterna om buller finns gränsvärden att hålla sig till.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.