Brandskydd

Undersök arbetsförhållandena med ditt systematiska arbetsmiljöarbete

Du som äger eller förvaltar en byggnad som det arbetar människor i har ett stort ansvar för deras hälsa och säkerhet.

Avbrott i verksamheten, till exempel orsakade av en brand, medför alltid stora problem. Det kan också bli dyrt, exempelvis om utrustning brinner upp eller om personliga tillhörigheter blir förstörda.

Ett bra brandskydd kommer inte av sig själv. Du behöver göra en aktivt förebyggande insats. Du måste ta fram en handlingsplan.

Information och utbildning

Personalen bör få kontinuerlig information och utbildning. Bland annat i detta.

  • Identifiera möjliga brandrisker.
  • Känna till utrymningsvägar.
  • Kunna larma räddningstjänst.
  • Förhindra brandspridning.
  • Kunna hantera utrustning för att släcka brand.

Förebygg att något oönskat inträffar och öka förutsättningarna genom att ta med frågor om brandskydd i det systematiska arbetsmiljöarbetet.