Antalet arbetsolyckor ökar

Goda rutiner nyckeln i det förebyggande arbetsmiljöarbetet

Olyckor med sjukfrånvaro som följd ökar. Det visar statistik från både Arbetsmiljöverket och Afa Försäkring. Det är en oroande utveckling, men det finns saker som du som arbetsgivare kan göra för att förebygga risker på arbetsplatsen. Och det behöver inte vara svårt.

De flesta arbetsgivare är måna om sina medarbetare och vill inget annat än att erbjuda friska arbetsplatser.

Kerstin Wrisemo, expert arbetsmiljö och socialförsäkringsfrågor, Fremia

Arbetsmiljöverket rapporterar att antalet arbetsolyckor nu är tillbaka på ungefär samma nivå som innan pandemin. Sammanlagt anmälde cirka 35 400 personer att de drabbats av arbetsrelaterade olyckor som ledde till sjukfrånvaro förra året. En fjärdedel av dem var sjukskrivna längre än 14 dagar.

Det här beskrivs även av Afa Försäkring som i sin årsrapport Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2023 kan visa att en tredjedel av de allvarliga arbetsolycksfallen beror på att den drabbade halkade, snubblade, tappade balansen eller av någon annan anledning ramlade. De olyckorna skedde framför allt i samband med förflyttningar inomhus eller utomhus eller vid fall från höjd.

Arbetsolycksfall, arbetssjukdomar och färdolycksfall ingår i samlingsbegreppet arbetsskador. 

Förebygg risker

Som arbetsgivare är du skyldig att i största möjliga utsträckning försöka förebygga olyckor och sjukdomar på grund av arbetet. Med goda rutiner och i samverkan med dina medarbetare kan du komma långt.

– Statistiken visar att arbetsolyckor som leder till sjukfrånvaro i många fall inträffar när man inte har följt de vanliga rutinerna eller när det händer något som avviker från det normala. Det här säger något om vikten att ha utarbetade rutiner och instruktioner, särskilt för situationer som är mer riskabla, säger Kerstin Wrisemo, Fremias expert i arbetsmiljöfrågor.

En nyckel till att hitta fungerande rutiner, och även att få dina medarbetare att känna till och använda dem, är att involvera medarbetarna i att både identifiera risker och ta fram åtgärdsplanerna.

Arbeta systematiskt med förbättringar

– En effektiv metod för att förebygga att olyckor sker eller att ohälsa uppstår på grund av arbetet är SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete. Där följer du fem enkla steg som upprepas med jämna mellanrum och som går ut på att identifiera och åtgärda risker, säger Kerstin Wrisemo och poängterar vikten av att göra det här arbetet tillsammans med dina medarbetare:

– Det är medarbetarna som kar kunskap om hur det dagliga arbetet fungerar i praktiken. Tillsammans får ni koll på var eventuella brister och risker kan finnas i arbetsmiljön så att du sedan kan sätta in de åtgärder som behövs för att skydda dina medarbetare. Det är väl investerad tid att se över de rutiner och instruktioner som finns och vad som går att göra för att förbättra arbetsmiljön.

För dig som är arbetsgivare och vill fördjupa dig i hur du kan systematisera arbetet med arbetsmiljön finns tips att hämta här på fremia.se. Läs på om de fem stagen i SAM, hämta checklistor, blanketter för riskbedömning och handlingsplan.

➜ Om systematiskt arbetsmiljöarbete

Fremias rådgivare kan också vägleda dig i hur du kan gå till väga för att utveckla arbetsmiljöarbetet inom din verksamhet. Vi erbjuder också utbildningar i arbetsmiljö som du kan gå. Anmäl dig gärna tillsammans med verksamhetens skyddsombud för att få en gemensam grund att stå på.

➜ Till våra utbildningar

Alla tjänar på en god arbetsmiljö

– I den bästa av världar ska ingen bli sjuk eller skadad av sitt arbete. De flesta arbetsgivare är måna om sina medarbetare och vill inget annat än att erbjuda friska arbetsplatser. Därutöver är det en fråga som är kopplad till varumärket. Att erbjuda trivsel och god arbetsmiljö ökar chanserna till att rekrytera och behålla kompetens. Det tjänar både arbetsgivare, verksamhet och arbetstagare på i längden, vilket de flesta också är medvetna om, säger Kerstin Wrisemo.

Relaterat innehåll