Regionala skyddsombudens roll

Fremia har lämnat remissvar till arbetsmarknadsdepartementet på förslagen i utredningen om de regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet, SOU 2022:47.

Sammanfattning

Fremia avstyrker förslaget om en utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud.

Fremia menar att utredningens analys av skyddsombuden verksamhet är ofullständig.

Fremia förordar att Arbetsmiljöverket utvecklar sin information till arbetsgivare, främst mindre verksamheter, till att klara av det lokala arbetsmiljöarbetet.

Fremia menar att fokus och kraft ska läggas på att stödja och utveckla det lokala arbetsmiljöarbetet som bedrivs vid arbetsstället.