Ny studie om hur ohövlighet påverkar arbetsmiljö i handeln

Att vi människor inte alltid tänker på att vara hövliga mot varandra har nog de flesta varit med om. Ökad ohövlighet i samhället inverkar även på arbetslivet där det tenderar att bli en arbetsmiljöfråga. Ett exempel är i handeln där anställda i butik dagligen möter kunder. Därför inleds nu en studie om ohövlighet för att kartlägga hur stort problemet är.

I handeln kan kundbeteendet bli ett verkligt arbetsmiljöproblem för både medarbetare och chefer. För verksamheten kan konsekvenserna handla om minskad kreativitet och produktivitet, förändrad stämning och att kunder lämnar. För den enskilt anställda kan konsekvenserna handla om ökade nivåer av arbetsrelaterad stress, nedsatt produktivitet, minskat engagemang och att anställda säger upp sig.

Att kunder inte alltid är trevliga är något som ingår i arbetet när man arbetar i butik. Chefen behöver tillsammans med sina medarbetare prata om kundbemötande och på vilket sätt man kan stötta varandra i det dagliga arbetet. Att alla vet hur man kan hantera och agera i en sådan situation bidrar till ökad trygghet och en bättre arbetsmiljö.

Av den anledningen pågår nu forskningsprojektet ”ohövlighet i handeln”, för att kartlägga kundbeteende inom detaljhandeln i Sverige. Studien omfattar 40 000 anställda. Syftet med projektet är att komma fram till åtgärder för att motverka och hantera ohövlighet samt möjliga samband mellan förekomst av psykosocial arbetsmiljö, samt stress – och hälsorelaterade variabler.

Projektet är finansierat av Handelsrådet, en stiftelse som ägs av bland annat Arbetsgivarföreningen KFO (numera Fremia), med övergripande syfte att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare.