Ersättningen för höga sjuklönekostnader upphävs

Ersättningen för höga sjuklönekostnader upphävs 1 juli 2024. Det föreslår regeringen i en proposition. Fremia har i remissvar uttryckt att ersättningen bör finnas kvar. ”Många av våra små medlemmar kommer att drabbas hårt när ersättningen upphör”, säger Kerstin Wrisemo.

Ersättningen för höga sjuklönekostnader infördes 2015, med motivet att skydda små, och särskilt nystartade, företag för oförutsedda utgifter som en anställds sjukfrånvaro kan innebära. Nu har regeringen beslutat om en proposition som föreslår att bestämmelserna ska upphävas.

Regeringen menar att de felaktiga utbetalningarna antas vara stora och att ersättningen endast utgör en marginell del av arbetsgivarnas samlade sjuklönekostnader. Regeringen påpekar också att avskaffandet samtidigt innebär minskad administration för arbetsgivarna då sjuklönekostnader inte längre behöver rapporteras i arbetsgivardeklarationerna.

Fremia har varit negativa till att ersättningen för höga sjuklönekostnader tas bort, bland annat i ett remissvar till förslaget.

– Fremia organiserar många arbetsgivare inom civilsamhället och sociala verksamheter, som på olika sätt gör en stor samhällsinsats genom att verka för arbetsintegration och mot utanförskap. För många av våra mindre medlemmar, exempelvis en föräldradriven kooperativ förskola, har ersättningen för höga sjuklönekostnader stor betydelse. Om sjuklönestödet tas bort, kommer kostnaderna för mindre verksamheter att öka. Detta sker dessutom samtidigt som andra offentliga stöd till många verksamheter dras in. Det är mycket olyckligt, säger Kerstin Wrisemo.

Riksdagen behandlar regeringens proposition 29 maj 2024. Bestämmelserna om ersättningen för höga sjuklönekostnader föreslås sluta gälla 1 juli 2024. Det innebär att arbetsgivare kan ansöka om ersättning i arbetsgivardeklarationen fram till och med den 30 juni 2024. Ersättningen, i form av kreditering på skattekontot, sker 2025.