Inspektion av halk- och snubbelrisker

Ny insats inleds den 2 maj

I maj inleder Arbetsmiljöverket en ny inspektionsinsats med fokus på hur arbetsgivare förebygger risker för att halka och snubbla. Anledningen är det fortsatt höga antalet anmälda halk- och snubbelolyckor.

Att halka eller snubbla är en av de vanligaste orsakerna till arbetsplatsolyckor. Fall från samma nivå, som det heter i statistiken, betyder att en person halkar, trillar eller snubblar från samma underlag som personen befinner sig på. Under åren 2018-2022 anmäldes fler än 30 000 arbetsolyckor på grund av att arbetstagare halkar eller snubblar på marken eller golvet till Arbetsmiljöverket.

Med anledning av det höga antalet olyckor påbörjar Arbetsmiljöverket en nationell inspektionsinsats i maj 2024. Insatsen riktas mot utvalda branscher med många fallolyckor. Drygt 400 arbetsplatser ska inspekteras och främst arbetsgivare med fler än 9 anställda.

Följande näringsgrenar ska inspekteras:

  • Parti av frukt och grönsaker
  • Tillverkning av lagad mat och färdigrätter
  • Hotellverksamhet med restaurangrörelse
  • Handel
  • Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor
  • Bud- och kurirverksamhet
  • Drift av sportanläggningar
  • Beredning av fjäderfä
  • Tidningsdistribution
  • Annan postbefordran

Insatsen genomförs inom ramen för projektet ”Hållbart arbetsliv” som drivs av myndigheten.

– Att halka på ett halt golv, snubbla över en tröskel eller en mattkant är lätt hänt. Det vet vi alla. När det handlar om vad som händer i arbetet på arbetsstället har arbetsgivaren ett ansvar att förebygga olycksfall. Risker som hittas i arbetsmiljön ska åtgärdas. Antingen genom att ta bort risken eller på något sätt minimera risken för att arbetstagare drabbas av olycksfall eller ohälsa, säger Kerstin Wrisemo”, expert i arbetsmiljöfrågor på Fremia.

Relaterat innehåll